Go to Top

Državne štipendije – kdo so upravičenci?

Z 2. septembrom smo zakorakali v novo šolsko leto, z oktobrom pa bodo s študijskimi obveznostmi ponovno pričeli tudi študenti. Ker za marsikaterega dijaka in študenta izobraževanje predstavlja tudi precejšnje stroške, ki si jih težko privoščijo, je zanje zelo dobrodošla pomoč v obliki državne štipendije.

Informativni izračun plače

Z državnimi štipendijami želi država spodbuditi izobraževanje in doseganje višje ravni izobrazbe upravičenih dijakov in študentov.

V kolikor vas zanima hitra registracija podjetja ali s.p. nas kontaktirajte ali pa si rezervirajte brezplačen termin.

Upravičenci do državne štipendije

Državno štipendijo lahko pridobi študent, dijak in tudi udeleženec izobraževanja odraslih, če izpolnjuje naslednje pogoje:

  • je državljan Republike Slovenije,
  • je pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisan v program nižjega poklicnega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja, oziroma je pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisan v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja 1. ali 2. stopnje,
  • ni zaposlen ali samozaposlen,
  • ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb,
  • ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda,
  • povprečni mesečni dohodek na osebo v preteklem letu pred vložitvijo vloge ne presega 56 % neto povprečne plače na osebo v istem obdobju.

Državno štipendijo je mogoče pridobiti tudi za izobraževanje v tujini, a le, če to poteka po javno veljavnem izobraževalnem programu.

Pravni nasvet

Kako do državne štipendije?

Za pridobitev državne štipendije je potrebno oddati vlogo pri Centru za socialno delo . Vlogo je mogoče oddati tudi elektronsko preko sistema eUprava.

Dijaki, ki želijo štipendijo prejemati od začetka šolskega leta, bodo morali vlogo oddati v mesecu septembru. Študenti, ki želijo biti do štipendije upravičeni s 1. oktobrom, pa bodo morali vlogo oddati v mesecu septembru.

Upravičenci, ki vlogo oddajo kasneje, pravice do državne štipendije ne izgubijo. Končni rok za oddajo vloge za uveljavljanje pravice do državne štipendije namreč ni določen. Štipendija tako upravičencu pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge.

>>> Naročite se na naše e-novice, da ne boste zamudili pomembnih novosti s področja podjetništva.

Višina državne štipendije

Višina državne štipendije je odvisna od dohodkovnega razreda v katerega spada gospodinjstvo upravičenca. Osnovna višina štipendije za upravičence do 18 let starosti znaša od 35,84 EUR do 97,28 EUR. Za upravičence nad 18 let starosti je ta znesek nekoliko višji in znaša od 71,68 EUR do 194,56 EUR.

Poleg osnovne štipendije lahko upravičenci pridobijo še dodatek za uspeh in dodatek za bivanje. Upravičenci s posebnimi potrebami pa še poseben dodatek v višini dobrih 50,00 EUR.

Izplačevanje državne štipendije

Upravičeni dijaki in študenti imajo pravico do štipendije od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Štipendija se izplačuje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Štipendija se izplačuje tudi med počitnicami, razen v zaključnem letniku srednješolskega izobraževanja, ko se za meseca julij in avgust štipendija ne izplača.

Kdaj je potrebno štipendijo vrniti?

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Štipendistom, ki v posameznem letu ne napredujejo v višji letnik, štipendija v prihodnjem šolskem oziroma študijskem letu miruje. Torej se jim ne izplačuje. Če tudi po enem letu ne napredujejo v višji letnik, so štipendijo dolžni vrniti. Rok za vračilo je 30 dni od prejema odločbe pristojnega organa.

Štipendisti, ki po zaključku izobraževanja ne pridobijo višjega naziva (ne zaključijo izobraževanja do 30. septembra naslednjega koledarskega leta), so dolžni vrniti štipendije, ki so jih prejeli v zaključnem letniku.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja