Go to Top

Inšpektorat RS za delo izvaja usmerjeno akcijo!

Inšpektorat Republike Slovenije za delo izvaja usmerjeno akcijo pri delodajalcih na področju evidenc delovnega časa. Evidenca o izrabi delovnega časa zaposlenih je obveznost vseh delodajalcev. Na nepravilnosti na tem področju je inšpektorat za delo zelo pozoren.

Informativni izračun plače

Ali imate urejene evidence na področju delovnopravne zakonodaje? Globe za kršenje delovnopravne zakonodaje so visoke! Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Inšpektorat RS za delo izvaja usmerjeno akcijo!

Inšpektorat Republike Slovenije za delo izvaja usmerjeno akciji pri delodajalcih v gostinstvu in gradbeništvu na področju vodenja evidenc o izrabi delovnega časa. Za usmerjeno akcijo se je Inšpektorat RS za delo odločil predvsem zato, ker so kršitve v teh dveh panogah pogoste. Inšpektorat RS za delo je namreč v letu 2018 v gradbeništvu ugotovili 195 kršitev v dejavnosti gostinstva in v dejavnosti turizma 131 kršitev, skupno pa kar 935 kršitev zakona.

V kolikor vas zanima hitra registracija podjetja ali s.p. nas kontaktirajte ali pa si rezervirajte brezplačen termin.

Evidenca o izrabi delovnega časa mora vsebovati opravljene ure!

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Zakonodaja namreč delodajalce zavezuje k vodenju ustreznih evidenc. Ena izmed evidenc je tudi evidenca o izrabi delovnega časa zaposlenih. Evidenca o izrabi delovnega časa mora vsebovati število opravljenih ur. Evidenco o izrabi delovnega časa mora delodajalec hraniti trajno.

Delodajalec mora v evidenco o izrabi delovnega časa vpisovati podatke, ki jih zahteva Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV):

  • dnevno številu opravljenih delovnih ur,
  • skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa,
  • število opravljenih ur v času nadurnega dela,
  • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila,
  • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila,
  • neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače,
  • število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.

Pravni nasvet

Prijava kršitev na področju delovnega časa in drugih kršitev delovnopravne zakonodaje

 

Prijavo kršitev iz področja delovnega časa in delovnega prava sprejema Inšpektorat Republike Slovenije za delo.

Prijavo je mogoče dati:

  • pisno po navadni ali po elektronski pošti: gp.irsd(at)gov.si ali
  • ustno osebno v času uradnih ur na pristojno območno enoto Inšpektorata RS za delo; pristojna je območna enota Inšpektorata RS za delo glede na sedež delodajalca.

Pravniki podjetja Data imajo bogate izkušnje pri pripravi kadrovskih evidenc in pravilnikov – zaupajte jim, da bodo to področje v skladu z zakonom uredili tudi za vaše podjetje. Pokličite jih na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja