Go to Top

Dovoljenja za prebivanje v Sloveniji – kdo jih lahko pridobi?

Dovoljenja za prebivanje lahko tujci v Sloveniji dobijo na različnih osnovah. Najpogostejša osnova je zaposlitev, samozaposlitev oziroma delo. Pogosti razlogi selitve v Slovenijo in pridobitve dovoljenja za bivanje je tudi študij v Sloveniji oziroma združitev z ožjim družinskim članom. Kaj pa so še druge osnove, na podlagi katerih tujci pridobivajo dovoljenja za bivanje v Sloveniji?

S.p ali d.o.o. – kakšne so razlike?

Dovoljenja za prebivanje v Sloveniji – osnove za pridobitev so opisane v Zakonu o tujcih

Zakon o tujcih (Ztuj-2) opredeljuje vse osnove, na podlagi katerih tujci lahko v Sloveniji zaprosijo za dovoljenja za bivanje. Osnov je veliko, a večina tujcev iz tretjih držav se v Slovenijo želi preseliti iz razloga zaposlitve. Ta osnova je opredeljena v 37. členu Ztuj-2. Ko tujci pridobivajo modro karto EU (visokokvalificirana zaposlitev v Sloveniji), jo pridobivajo po 39. členu Ztuj-2. Pogosti razlogi za selitev so tudi združitev družine ali študij. Prav tako veliko tujcev pridobi dovoljenja za prebivanje iz razloga samozaposlitve, raziskovalnega dela, opravljanja pripravništva v Sloveniji, opravljanja čezmejnih storitev ali sezonskega dela v Sloveniji. Če imajo tujci dokazljivo slovensko poreklo, lahko pridobivajo tudi dovoljenja za prebivanje kot tujec slovenskega rodu.

Izračunajte si plačo z našim kalkulatorjem!

podjetniško svetovanje

Dnevnice 2023 – koliko znašajo po novem?

Dovoljenja za prebivanje na podlagi drugih utemeljenih razlogov

Dostikrat pa tujci, ki v Sloveniji pridobivajo dovoljenja za prebivanje, ne spadajo v nobeno izmed zgoraj omenjenih kategorij. Tudi ti tujci lahko v Sloveniji pridobivajo dovoljenja za bivanje. Načeloma se v teh primerih uporablja 51. člen ZTuj-2 – dovoljenje za prebivanje iz drugih utemeljenih razlogov. Samih utemeljenih razlogov zakon ne navaja. Tukaj mora tujec dokazati te druge utemeljene razloge, na podlagi katerih naj bi imel osnovo za prebivanje v Sloveniji. Sama odločitev, ali je razlog res utemeljen, je prepuščena strokovnemu svetovalcu na pristojni upravni enoti. Načeloma pa je splošno sprejet utemeljen razlog lahko: uživanje pravic, ki prihajajo iz dela (pokojnina, denarno nadomestilo za čas porodniškega dopusta, denarno nadomestilo za čas brezposelnosti), skrbništvo oziroma rejništvo, nepopolna posvojitev, nepremično premoženje v Sloveniji ali bolnišnično zdravljenje v Sloveniji.

Poleg lastništva nepremičnine pa upravna enota načeloma sprejema kot utemeljen razlog tudi dolgoročni najem nepremičnine. V tem primeru mora biti ob oddaji vloge pogodba o najemu sklenjena vsaj za 1 leto.

Preberite še – Podaljšanje delovnega dovoljenja za tujce v Sloveniji – kako?

Vlogo za dovoljenja za prebivanje na podlagi drugih utemeljenih razlogov je potrebno oddati na pristojnem veleposlaništvu v matični državi

Vlogo za dovoljenja za prebivanje na podlagi 51. člena Ztuj-2 mora tujec vložiti na pristojnem veleposlaništvu v matični državi pred vstopom v Slovenijo. Dovoljenje se načeloma izda za obdobje 1 leta, v kolikor to dovoljuje veljavnost potnega lista in pa zadostna sredstva za preživljanje. Tak tip dovoljenja za prebivanje osebi omogoča bivanje na območju RS, ne omogoča pa zaposlitve. V kolikor bi tujec želel v Sloveniji tudi delati, mora pri Zavodu RS za zaposlovanje ločeno zaprositi še za izdajo informativnega lista.

Preberite še – EMŠO in davčna številka – kdaj ju tujec potrebuje v Sloveniji?

Dovoljenja za prebivanje na podlagi drugih utemeljenih razlogov se lahko tudi podaljšujejo. Vlogo je treba oddati pred iztekom predhodnega dovoljenja. Podaljšanje se ureja pri pristojni upravni enoti v Republiki Sloveniji. Če bi potrebovali pomoč glede dovoljenj za prebivanje, imamo v našem podjetju tudi oddelek, ki se ukvarja s storitvami za tujce! Poleg ustanovitev podjetij za tujce, vam lahko pomagamo pri pridobivanju dovoljenj za prebivanje in delo! Za ponudbo lahko pokličete na 01/600-1530 ali nam pišete na data@data.si.

Ostanite na tekočem: prijavite se na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja