Go to Top

Vloga za pomoč gospodarstvu – (do) kdaj jo lahko oddate?

Vloga za pomoč gospodarstvu 2023 za omilitev posledic energetske krize se bo lahko oddala od 21. februarja 2023. Kdo je upravičen do pomoči? Kako, kje in do kdaj se bo lahko oddala vloga za pomoč gospodarstvu?

Registracija d.o.o. – opravite jo na DATA točki!

Kako se bo lahko oddala vloga za pomoč gospodarstvu?

Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK) omogoča začasni ukrep pomoči za področje gospodarstva. Ta upravičencem omogoča subvencioniranje povišanih stroškov za energente v letošnjem letu. Vloga za pomoč gospodarstvu se bo lahko v spletni aplikaciji javne agencije SPIRIT Slovenija. In sicer od 21.2.2023 od 12. ure do najpozneje 28.2.2023 do 12. ure.

Izračunajte si vašo plačo z našim kalkulatorjem!

Kaj predvideva ukrep?

Javna agencija SPIRIT Slovenija bo na spletni strani vzpostavila spletno aplikacijo, kjer se bo lahko oddala vloga za pomoč gospodarstvu. Predvidenih je pet vrst pomoči. Te se razlikujejo predvsem v odstotku sofinanciranja upravičenih stroškov in najvišji višini subvencije na upravičenca. Za subvencije je na voljo 650 milijonov evrov. Gospodarske družbe in samostojni podjetniki, gospodarsko interesna združenja, zadruge, gospodarske zbornice, sindikati, zasebna društva in zasebni zavodi (za opravljanje gospodarske dejavnosti registrirani vključno do 30. novembra 2021) bodo ob izpolnjevanju pogojev lahko prejeli subvencijo za stroške nakupa, električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare. Upravičenci, ki imajo v prvi polovi 2023 regulirano ceno električne energije, niso upravičeni do pomoči za gospodarstvo za električno energijo za obdobje trajanja Uredbe o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja. Obdobje za dodelitev pomoči za gospodarstvo je od 1.1.2023 do vključno 31.12.2023.

Veste, kakšen regres vas čaka v 2023?

podjetniško svetovanje

Popoldanski s.p. lahko odprete ob redni zaposlitvi!

Kdo je upravičen do pomoči?

Preden se odda vloga za pomoč gospodarstvu je dobro vedeti, ali ste do nje sploh upravičeni. Osnova za določitev upravičenosti do pomoči je povečanje cene energenta v letu 2023 za najmanj 1,5-kratnik v primerjavi s povprečno ceno leta 2021. Spodnja meja skupne višine pomoči pa mora presegati 600 evrov.

 Preberite tudi – Kilometrina 2023 – kakšni zneski veljajo?

Kakšna pomoč je na voljo?

Višina subvencije je odvisna od vrste pomoči – znaša pa med 40 in 80 odstotki upravičenih stroškov:

  • Enostavna pomoč za gospodarstvo znaša 50 % upravičenih stroškov (najvišja dovoljena pomoč je 2 milijona evrov);
  • Osnova posebna pomoč za podjetja znaša 50 % upravičenih stroškov (najvišja dovoljena pomoč je 4 milijone evrov);
  • Posebna pomoč zaradi zmanjšane gospodarske uspešnosti znaša 40 % upravičenih stroškov (najvišja dovoljena pomoč je 100 milijonov evrov);
  • Posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja znaša 65 upravičenih stroškov (največ 50 milijonov evrov);
  • Posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja v posebnih sektorjih znaša 80 % upravičenih stroškov (najvišja dovoljena pomoč 150 milijonov evrov).

Izplačila bodo v višini 80 odstotkov višine pomoči za posamezno izplačilo. Prvo izplačilo bo izvedeno do vključno 31. marca 2023. In sicer za obdobje od 1.1.2023 do vključno 2023. Naslednja izplačila pa se bodo izvajala mesečno. Upravičenec bo za vsa mesec upravičen do dvanajstine ocenjene višine pomoči celotnega upravičenega obdobja. Do 28.2.2024 pa bodo izplačana tudi zadržana sredstva v višini 20 % višine pomoči glede na dejansko porabo.

Preberite tudi – Kako odpreti sp? Kako se pripraviti ter kakšen je postopek?

Vloga se bo oddala elektronsko!

Vloga za pomoč gospodarstvu se bo lahko oddala elektronsko. In sicer preko spletne aplikacije na spletni strani SPIRIT Slovenija. Na tej strani najdete tudi še podrobnejše informacije glede opisane pomoči.

Ostanite na tekočem in se prijavite na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja