Go to Top

Delo med nosečnostjo v nočni izmeni – ali ga lahko nosečnica zavrne?

Delo med nosečnost ne sme biti razlog za maj ugodno obravnavanje delavcev, sicer bi se to štelo za diskriminacijo. Delavci imajo zaradi nosečnosti za delo med nosečnostjo pravico do posebnega varstva v delovnem razmerju. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) na več mestih opredeljuje pravice delavk vezane na nosečnost, in sicer glede nadurnega dela, napotitve v tujino, nočnega dela ipd. Glede na to, da je kar nekaj poklicev, kjer se delo opravlja tudi v nočnem času (npr. varnostnica, medicinska sestra, policistka…), se bomo v tem članku opredelili do dela med nosečnostjo v nočni izmeni. Ali noseča delavka lahko opravlja nočno delo? Kaj pa, če delavka želi opravljati delo ponoči? Ali lahko noseča delavka zavrne delo v nočni izmeni?

Informativni izračun plače

Spadate pod varovano kategorijo delavcev in so vam bile kršene pravice iz delovnega razmerja? V kolikor bi želeli pravno mnenje strokovnjaka, nas pokličite na 01 600 1530 ali nam pišite na data@data.si.

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) je delodajalec dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu.

Delo med nosečnostjo v nočni izmeni

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

ZDR-1 v posebnem oddelku z naslovom »varstvo nekaterih kategorij delavcev«, opredeljuje pravice nosečnic za delo med nosečnostjo. Slednje tudi glede opravljanjadela med nosečnostjo v nočni izmeni.

ZDR-1 določa, da delavka v času nosečnosti in še eno leto po porodu oziroma ves čas, ko doji otroka, ne sme opravljati dela ponoči, če iz ocene tveganja zaradi takega dela izhaja nevarnost za njeno zdravje ali zdravje otroka. Zaradi zagotavljanja te pravice mora delavka delodajalca obvestiti o svoji nosečnosti s predložitvijo zdravniškega potrdila.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Delo med nosečnostjo v nočni izmeni je tako vezano na oceno tveganja. Delavki bo delo med nosečnostjo v nočni izmeni prepovedano le, če iz ocene tveganja izhaja, da takšno delo pomeni nevarnost za njeno zdravje in zdravje otroka. Torej ne gre za absolutno prepoved nočnega dela v času nosečnosti. V kolikor bo delodajalec pridobil strokovno mnenje licenciranega inženirja varstva pri delu, ki bo podal oceno tveganja, da nočno delo ne pomeni nevarnost za zdravje delavke ali otroka, bo nosečnica lahko delo med nosečnostjo opravljala tudi ponoči.

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

Strinjanje delavke za opravljanje dela med nosečnostjo ponoči

Če iz ocene tveganja izhaja, da bi nočno delo pomenilo nevarnost za zdravje delavke ali otroka, delavka, kljub temu, da bi želela opravljati delo ponoči, le-tega ne bi smela opravljati.

Pravni nasvet

Ali lahko nosečnica delo med nosečnostjo v nočni izmeni zavrne?

Delodajalec lahko naloži nočno delo delavki v času nosečnosti  samo z njenim soglasjem. V kolikor delavka soglasja ne da, delodajalec ne sme odrediti nočnega dela.

V kolikor bi delodajalec vseeno naložil delo ponoči kljub nesoglasju delavke oziroma prepovedi opravljanja na podlagi ocene tveganja, je v prekršku. Globa za tak prekršek znaša do 2.000 eurov.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja