Go to Top

Nosečnost in s. p. – gresta skupaj?

Nosečnost je večinoma vesela novica, ki pa samostojnim podjetnicam prinese tudi skrbi.

Samostojne podjetnice namreč pogosto v svojem s.p.-ju delajo same. Ko izvedo za nosečnost, se sprašujejo predvsem dvoje:

  • ali bodo na porodniškem dopustu prejemale nadomestilo in kako visoko bo,
  • ali bodo kljub odsotnosti obdržale stranke in posledično svoj posel.
Ste ravnokar registrirali svoje podjetje in tako postali podjetnik? Kaj pa zdaj?

Prijavite se na naše e-novice, kjer dobite odgovore na marsikatero svoje vprašanje, povezano s podjetništvom.

Starševske pravice

Nosečnost se začne, nadaljuje in zaključi v povezavi s tremi oblikami dopusta in nadomestila:

  • materinski dopust in materinsko nadomestilo: 105 dni (koristi ga lahko le mati, razen v izjemnih primerih),
  • očetovski dopusta in očetovsko nadomestilo: 30 koledarskih dni (koristi ga oče),
  • starševski dopust in starševsko nadomestilo: vsak od staršev ima pravico do 130 dni starševskega dopusta v trajanju 130 dni (oče in mati ga lahko vsaj delno preneseta eden na drugega).

nosecnostNaj vas pomirimo, da ne bo nosečnost zaskrbljena: če si plačujete prispevke za zavarovanje za starševsko varstvo (del prispevkov za socialno zavarovanje) oziroma ste zavarovani dan pred nastopom materinskega dopust,a boste upravičene tudi do materinskega in starševskega nadomestila. Enako velja, če ste bili zavarovani najmanj 12 mesecev v zadnjih treh letih pred  uveljavljanjem pravice. Glede na to, da materinski dopust nosečnice nastopijo 28 dni pred predvidenim datumom poroda, to v praksi pomeni, da morate biti zavarovani 29. dan pred tem težko pričakovanim dnem.

Na poti skozi labirint prispevkov za socialno zavarovanje vam lahko pomaga dober računovodja. O tem, kako si samostojni podjetniki uredijo vsa zavarovanja, pa izčrpno govorimo na brezplačnem seminarju Prednosti in slabosti samozaposlitve.

V času prejemanja nadomestila boste v skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih tudi obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani, zavarovani za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo. Prav tako boste zdravstveno zavarovani za primer bolezni in poškodbe zunaj dela, in sicer za plačilo zdravstvenih storitev, za povračilo potnih stroškov. Torej vam času materinskega in starševskega dopusta ne bo treba plačevati teh prispevkov.

Višina nadomestila

Osnova za izračun nadomestila je povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v zadnjih 12-ih mesecih. Zadnji mesec je tisti, za katerega so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust. Če torej vložite vlogo v juliju, se štejejo prispevki, ki ste jih junija obračunali za maj in prispevki za enajst mesecev pred tem.

Materinsko nadomestilo za polno odsotnost z dela znaša 100% osnove, očetovsko in starševsko nadomestilo pa 90% osnove. Izjema velja, če osnova ne presega 763,06 evrov, takrat je to nadomestilo 100%.

Je smiselno prispevke povišati za višje nadomestilo?

Na to vprašanje ni enotnega odgovora, saj je treba upoštevati več dejavnikov. Pred odločitvijo se morate vprašati:

  • Koliko nadomestila želite prejemati?
  • Koliko prispevkov moram plačevati, da bom prejemala želen znesek?
  • Ali se mi bo zaradi povečanih prispevkov dvignila davčna osnova? Posvetujte se z našimi davčnimi svetovalci ali uporabite naš kalkulator za izračun dohodnine.

Povišanje osnove za zavarovanje vpliva na ostale socialne transferje, kot je na primer otroški dodatek.

Če pa ste med tistimi srečneži, ki vam podjetje dobro posluje, in si plačujete višje prispevke, bodite pozorni: izplačilo nadomestila ne more biti višje od dvakratnika vrednosti povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji, to je 2.862,74 evrov bruto. Nadomestilo je omejeno tudi navzdol: ne more biti nižje od 55 % vrednosti minimalne plače v Republiki Sloveniji, to je 588,25 evrov bruto.

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Znate izstaviti račun?

Na porodniški ne smete delati

Medtem ko boste na materinskem in kasneje na starševskem dopustu, pa samostojna podjetnica ne sme delati oziroma opravljati samostojne dejavnosti. To preverja Inšpektorat za delo. Če inšpektor ugotovi, da oseba v času izrabe dopusta delate po pogodbi o zaposlitvi ali opravljate samostojno dejavnost, izgubite pravico do nadomestila in morate vrniti celoten znesek nadomestila z obrestmi.

Kako torej poskrbeti, da boste obdržali stranke in sploh še imeli posel, ko se boste po enem letu vrnili?

Če imate v s. p.-ju  že koga zaposlenega, ne bo težav. Zaposleni bo še naprej opravljal svoje delo. Sicer pa vam svetujemo, da imenujete nekoga za prokurista ali z njim sklene podjemno pogodbo ali pa zaposlite nekoga drugega ali za delo angažirate študenta. Skratka, v primeru, da boste izdajali račune, boste morali dokazati, da tega dela niste opravili vi.

Morda se boste odločili, da med porodniškim dopustom ne boste poslovali, v tem primeru s.p. »miruje«. Prispevke za vas poravna država. A pozor: vsi morebitni fiksni stroški (npr. stroški telefona, najemnine pisarne, …) so tudi v tem obdobju vaša obveznost.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja