Go to Top

DDPO 2022 – predlog zakona o davku o dohodku pravnih oseb sprejet

DDPO 2022 bo zaživel s 01.01.2022

DDPO 2022 bo z novim letom doživel spremembe, o katerih smo že pisali v “ZDDPO-2 se v letu 2022 spreminja”.  Kar nekaj novosti je pri izračunu DDPO. Višji bodo davčno priznani stroški reprezentance ter odhodki za donacije. Razširjene bodo tudi davčne olajšave. Spodaj smo pripravili pregled sprememb DDPO 2022. V primeru nejasnosti glede sprememb zakona ali kakšnih drugih davčnih dilem se lahko obrnete na naše davčne svetovalce. Za termin plačljivega svetovanja se lahko naročite na telefonski številki 01/600-1530 ali nam pišete na elektronski naslov data@data.si.

Informativni izračun plače

Davčni odtegljaj ob plačilu storitev v »davčne oaze«

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Tu ne gre za spremembo davčnega odtegljaja, temveč bo v DDPO 2022 potrebno preveriti dva seznama držav, kjer je obdavčitev dobička nižja od 12,5 odstotkov. Poleg seznama, ki ga objavljata Ministrstvo za Finance in Finančni urad, se upošteva tudi seznam Evropske unije, ki je objavljen v Uradnem listu EU.

Ustanovite podjetje!

Davčno priznani stroški reprezentance in nadzornega sveta

Stroški pogostitev poslovnih partnerjev in poslovna darila ter stroški nadzornega odbora bodo po DDPO 2022 davčno priznani v višini 60 odstotkov. Do konca tega leta velja še 50 odstotkov.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Spremembe pri rezervacijah

Za petletno prehodno obdobje (od 01.01.2022 do 31.12.2026) bodo rezervacije davčno priznane 100 odstotkov in ne le v 50 odstotkov, kot velja po sedanjem ZDDPO-2.

 PRIJAVITE SE NA SEMINAR ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!davčno svetovanje

Informativni izračun za normirance

Priznavanje amortizacije najetih sredstev

Zavezanci, ki imajo osnovna sredstva v poslovnem najemu, bodo po novem DDPO 2022 izenačili obračun amortizacije za davčne namene z najvišjo letno amortizacijsko stopnjo, ki ustreza dobi pogodbenega najema.

Veste, kakšni so dejanski stroški s.p.?

Priznavanje odpisa terjatev

Sprememba DDPO 2022 bo prinesla ugodnost, da bo zavezancem davčno priznan odpis terjatev v trenutku, ko jih bo prijavil v postopek stečaja ali prisilne poravnave dolžnika. Po trenutno veljavni zakonodaji, je bilo potrebno počakati pravnomočni sklep sodišča.

Kako se izpolni UPN plačilni nalog?

Nekaj redakcijskih sprememb

V novem DDPO 2022 bo tudi nekaj redakcijskih sprememb in spremembe v sklopu poglavja X. c, Hibridna neskladja, ki so vezana na poslovanje in obdavčevanje družb, če pri temu nastanejo situacije bodisi da bi prišlo do dvojnega odbitka davka, bodisi do odbitka brez vključitve.

Razmišljate o ustanovitvi popoldanskega s.p.-ja? Tudi to lahko storite pri nas!

Davčna olajšava za donacije

Spremembe pri davčnih olajšavah so tri. Najprej zvišanje davčne olajšave za donacije iz 0,3 odstotka od obdavčljivih prihodkov na 1 odstotek. Hkrati pa sta na novo opredeljeni dodatni olajšavi, 0,2 odstotka, izplačane donacije za določene namene (dodani športni nameni) in 3,8 odstotkov za vlaganja v vrhunski šport.

Postanite stranka našega računovodskega servisa!

Davčna olajšava za investicije v digitalni in zeleni prehod

Čisto nova davčna olajšava bo v DDPO 2022 bo omogočala dodatno znižanje davčne osnove, v kolikor bodo podjetja vlagala v umetno inteligenco, računalništvo v oblaku, v okolju prijazne tehnologije, bolj zdrav transport ipd. Višina davčne olajšave bo 40% od investiranega zneska.

Veste, kaj morate vedeti če registrirate normiran s.p.?

Davčna olajšava za zaposlovanje

Ima vaše podjetje urejene pravilnike in obvezne akte? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Razširitev dosedanje davčne olajšave za zaposlovanje na zaposlovanje oseb z poklicem, za katerega na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Višina davčne olajšave v DDPO 2022 za te primere bo 45% plače te osebe za prvih 24 mesecev zaposlitve. Nova davčna olajšava, v višini 55% plače za prvih 24 mesecev, bo po novem od 01.01.2022 tudi za prvo zaposlitev mlajših oseb od 25 let.

Želite registrirati s.p.?

Davčna olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju

Pri izvajanju praktičnega dela v strokovnem izobraževanju bo v DDPO 2022 velika sprememba. Davčna olajšava se zvišuje iz 20 odstotkov na 80 odstotkov povprečne plače zaposlenih v Sloveniji.

Želim se prijaviti na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja