Go to Top

Poslovna darila 2021 po novem Pravilniku

Poslovna darila 2021 so sedaj enotno urejena

Poslovna darila 2021 so od julija dalje enotno urejena. Sprejet je namreč bil Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril. Nov pravilnik nadomešča starega in Uredbo ter tako na enem mestu ureja vse obveznosti v zvezi s poslovnimi darili.

Obračunajte si plačo!

Poslovna darila in poročanje KPK

Potrebujete zanesljivo davčno svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Vsa prejeta poslovna darila 2021 bodo predmet poročanja, ki ga bo nadzorovala Komisija za preprečevanje korupcije. Javni sektor bo moral po novem Komisiji za preprečevanje korupcije vsako leto do konca marca posredovati voden seznam prejetih poslovnih daril.

Želite registrirati s.p.?

Poslovna darila 2021 in omejitev vrednosti daril

Javni uslužbenci in funkcionarji lahko po novem Pravilniku o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril sprejemajo darila do vrednosti 50 evrov in jim o teh ni treba poročati. Poslovna darila 2021, ki presegajo vrednost 50 evrov je potrebno poročati osebi, ki je znotraj organizacije zadolžena za vodenje seznama daril. Obrazec za poročanje o prejetem darilu je potrebno izpolniti v roku 8 dni od prejema darila. Poslovnih daril z vrednostjo nad 100 evrov pa javni uslužbenci ne smejo sprejemati.

Pri ocenjevanju vrednosti daril se upošteva tržna cena. Pri darilih, ki so po naravi umetniška dela, pa se vrednost darila določi na podlagi ocene cenilca.

PRIJAVITE SE NA brezplačen SEMINAR ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

pravno svetovanje

Prepovedana poslovna darila

Med prepovedana poslovna darila 2021 spadajo denar, vrednostni papirji, darilni in vrednostni boni. Prav tako pa je prepovedano podariti drage kovine.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Poslovna darila 2021 v zasebnem sektorju

V zasebnem sektorju ne velja omejitev glede sprejemanja in podarjanja poslovnih daril. Se pa upošteva vrednost samega darila pri določitvi ali gre za boniteto ali za obdavčen dohodek. Poslovna darila namenjena poslovnim partnerjem se davčno obravnavajo kot reprezentanca. Strošek reprezentance šteje v davčno priznan odhodek v višini 50 odstotkov. To pa ne velja zgolj za darila v fizični, materialni obliki. Enako se davčno upoštevajo tudi stroški pogostitve in zabav s poslovnimi partnerji.

Želim se prijaviti na e-novice

Kot boniteta pa se poslovna darila lahko upoštevajo le v primeru, ko jih delodajalec podari zaposlenim in ne poslovnim partnerjem. Bonitete zaposlenim pa niso obdavčene, če mesečni seštevek bonitet ne presega 15 evrov.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja