Go to Top

Poslovna darila in obdavčitev: ali in kdaj so obdavčena?

Poslovna darila so lahko namenjena strankam, poslovnim partnerjem ali delavcem

Poslovna darila, bodisi strankam in poslovnim partnerjem bodisi zaposlenim delavcem, so pogosta praksa podjetij predvsem v mesecu decembru. Ker pa so ta lahko tudi obdavčena, je pri izbiri vrste in vrednosti darila potrebna posebna pozornost. Kako so torej obdavčena poslovna darila?

Informativni izračun plače

Poslovna darila za zaposlene

Poslovna darila za zaposlene oziroma njihovo obdavčitev ureja Zakon o dohodnini (ZDoh-2). Darila, ki jih delodajalec ob koncu leta podari zaposlenim, se v skladu z 39. čl. ZDoh-2 štejejo za boniteto.

Boniteta pomeni vsako ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi, ki jo delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu zagotovi delodajalec ali druga oseba v zvezi z zaposlitvijo. Bonitete, ki jih delodajalec delojemalcu ne zagotavlja redno ali pogosto, niso obdavčene, če vrednost vseh bonitet v mesecu ne presega 15 evrov. To pravilo velja le za bonitete iz delovnega razmerja.

Seveda pa vsaka ugodnost, ki jo delodajalec nudi zaposlenemu, ne šteje za boniteto. Za boniteto se tako ne štejejo:

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

  • ugodnosti manjših vrednosti, ki jih delodajalec zagotavlja vsem delavcem pod enakimi pogoji, kot je zlasti regresirana prehrana med delom, uporaba prostorov za oddih in rekreacijo, pogostitve ob praznovanjih in v drugih podobnih primerih zagotavljanja običajnih ugodnosti;
  • plačila delodajalca za dopolnilno izobraževanje in usposabljanje delavcev, ki je v zvezi s poslovanjem delodajalca;
  • plačila delodajalca za preventivne zdravstvene preglede delavcev, ki jih je delodajalec po zakonu dolžan zagotoviti;
  • plačila delodajalca za cepljenje delavcev, pod pogojem da iz izjave o varnosti z oceno tveganja delovnega mesta delavca izhaja, da je treba takemu delavcu zagotoviti cepljenje;
  • plačila delodajalca za zavarovanje delavcev za nesreče pri delu, ki ga je delodajalec po zakonu dolžan zagotoviti;
  • uporaba parkirnega prostora, ki ga delodajalec zagotovi delavcu;
  • uporaba računalniške in telekomunikacijske opreme, ki jo delodajalec zagotovi delavcu.

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Darila za otroke zaposlenih delavcev

Nekateri delodajalci se odločijo tudi, da bodo konec leta obdarili otroke svojih zaposlenih. Takšno darilo, podarjeno v mesecu decembru, ne bo obdavčeno, če njegova vrednost ne bo presegla 42 evrov.

Dodaten pogoje je, da je darilo namenjeno otroku do največ 15. leta starosti. Tako dana darila bodo za delodajalca predstavljala tudi davčno priznan odhodek.

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

Poslovna darila za poslovne partnerje

Za poslovne partnerje štejejo pravne in fizične osebe, s katerimi davčni zavezanec poslovno sodeluje oziroma je ali bo sodeloval. Poslovna darila, ki jim jih podjetje nameni, se obravnavajo kot darila za druge fizične osebe, ki niso zaposleni. Davčno osnovo pa v tem primeru predstavlja doseženi dohodek.

Skladno z 31. členom ZDDPO-2 se poslovna darila, namenjena poslovnim partnerjem, davčno obravnavajo kot reprezentanca. Strošek reprezentance šteje v davčno priznan odhodek v višini 50 %. To ne velja le za poslovna darila, ampak tudi za stroške pogostitve in zabave ob poslovnih stikih podjetnika s poslovnimi partnerji.

Pravni nasvet

Kdaj fizična oseba (obdarjenec) plača dohodnino, če prejme poslovna darila?

Darilo fizični osebi ne bo obdavčeno z dohodnino, če bo darilo prejeto od pravne osebe, ki ni njen delodajalec in vrednost posameznega darila ne bo presegala 42 EUR oziroma če vrednost vseh daril, prejetih v davčnem letu od istega darovalca, ne presega 84 eurov.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja