Go to Top

Poslovna darila – ali so lahko podkupnina?

Poslovna darila so stalnica v decembru

Poslovna darila so v mesecu decembru stalnica v večini podjetij. Poslovna darila lahko namenimo strankam, poslovnim partnerjem ter tudi delavcem. Pri izbiri daril moramo biti nekoliko pazljivi, so lahko ta tudi obdavčena! V članku bomo pogledali, kako je z obdavčitvijo poslovnih daril za zaposlene (in njihove otroke) ter za poslovne partnerje. Prav tako pa bomo pogledali, če so lahko poslovna darila tudi podkupnina? V primeru kakršnihkoli nejasnosti glede obdavčitve, pa se lahko obrnete tudi na naše davčne svetovalce. Za plačljivo svetovanje pokličite na 01/600-1530 ali nam pišite na data@data.si ter se dogovorite za termin!

Informativni izračun plače

Poslovna darila za zaposlene

Obdavčitev poslovnih daril za zaposlene je urejena v Zakonu o dohodnini (ZDoh-2). 39. člen tega zakona namreč predvideva, da se darila (ki jih delodajalec  ob koncu leta podari zaposlenim) štejejo za boniteto. Boniteta pomeni vsako ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi, ki jo delojemalcu (ali njegovemu družinskemu članu) zagotovi delodajalec ali druga oseba v zvezi z zaposlitvijo. Bonitete, ki jih delodajalec delojemalcu ne zagotavlja redno oz. pogosto, niso obdavčene. To velja, če vrednost vseh bonitet ne presega 15 evrov. To pravilo velja zgolj za bonitete iz delovnega razmerja. Več o tem, kaj se vse šteje za boniteto in kaj ne, lahko preberete v tem članku.

Ustanovite svoje podjetje!

Poslovna darila za otroke zaposlenih

Nekatera podjetja v decembru organizirajo tudi obdarovanje otrok. Če vrednost darila ne presega 42 evrov, se vrednost darila ne šteje v davčno osnovo delojemalca. To velja za darila za otroke do 15. leta starosti.  Za podjetje so takšna darila davčno priznan odhodek.  V primeru, da gre za darila, ki so vredna več kot 42 evrov, se znesek v delu, ki presega neobdavčen znesek, šteje v davčno osnovno dohodka iz delovnega razmerja. Takrat mora podjetje (pravna oseba ali fizična oseba z dejavnostjo) za prejemnika darila obračunati in plačati akontacijo dohodnine v višini 25 %.

PRIJAVITE SE NA WEBINAR ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

davčno svetovanje

Ustanovite svoj s.p.! Storite to na DATA točki!

Poslovna darila za poslovne partnerje

Poslovni partnerji so pravne in fizične osebe, s katerimi davčni zavezanec poslovno sodeluje oz. je sodeloval v preteklosti ali pa bo z njim sodeloval v prihodnje. Poslovna darila, ki jim jih podjetje nameni, so obravnavana kot darila za druge fizične osebe, ki niso zaposleni. Davčno osnovo v tem primeru predstavlja doseženi dohodek.  31. člen ZDDPO-2 določa, da se poslovna darila, ki so namenjena poslovnim partnerjem , davčno obravnavajo kot reprezentanca. Strošek reprezentance se šteje v davčno priznan odhodek v višini 60 %. To velja tudi za stroške pogostitve in zabave ob poslovnih stikih podjetnika s poslovnimi partnerji.

Rezervirajte svoj termin za registracijo podjetja pri nas!

Poslovna darila, ki to sploh niso

Naši računovodje in davčni svetovalci opozarjajo, da včasih podjetja oz. podjetniki napačno uveljavljajo strošek reprezentance. V primerih manjših daril (svinčniki, zvezki, koledarji, vžigalniki ipd.) gre za promocijska gradiva. Tako da teh »daril« v bistvu ne štejemo med darila. Štejejo se med strošek promocije. Tukaj tako ne gre za obdavčitev poslovnih daril.

Udeležite se brezplačnega skupinskega svetovanja pred registracijo podjetja!

Poslovna darila – so lahko podkupnina?

Pri poslovnih stikih se lahko meja med poslovnim darilom in podkupnino hitro prestopi! Predpisi v kazenskem zakoniku določajo, da je sprejemanje daril lahko kaznivo, če jih sprejmemo kot protiuslugo pri sklenitvi poslov. Meja med darilom in podkupnino je predvsem v samem namenu obdarovanja. Z neprimernim darilom lahko prejemniku darila ustvarimo vtis, da je podarjeno z dvoumnim namenom. Lahko oddamo napačen signal – s tem pa lahko posledično izgubimo ugled ter celo stranke. Darilo za obdarovanca naj bo brez omembe vredne materialne vrednosti. Prav tako pa naj ne bo podarjeno med (oz. celo pred!) sklepanjem posla.

Informativni izračun za normirance

Kako ločimo poslovno darilo od podkupnine?

Pomembno je vedeti, kakšne vrednote veljajo v okolju (od koder je naš poslovni partner) – tako darilo ne sme predstavljati zelo visoke materialne vrednosti. Poslovnih daril prav tako ne smemo izročati (samo) zato, da bi na ta račun pridobili želene posle. Prav tako ne zaradi tega, da bi se poslovni rezultati obrnili v naš prid! Naš poslovni partner ne drugi strani pa prav tako ne sme zahtevati od nas, da ga bogato nagradimo, ker je recimo uspešno izpeljal posel. Poslovna darila so od letos urejena po novem pravilniku.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja