Go to Top

Dohodki iz delovnega razmerja, ki niso v davčni osnovi pri dohodnini

Dohodki iz delovnega razmerja, ki se ne štejejo v dohodnino so določeni v Zakonu o dohodnini

Dohodki iz delovnega razmerja, ki se ne štejejo v davčno osnovo za odmero dohodnine so določeni v 44. členu Zakona o dohodnini (ZDoh-2). V članku bomo naredili pregled dohodkov iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v dohodnino. V našem podjetju imamo tudi odlične davčne in pravne svetovalce, ki vam lahko pomagajo pri morebitnih vprašanjih glede dohodnine. Za termin plačljivega svetovanja se lahko naročite na telefon 01/600-1530 ali nam pišete na elektronski naslov [email protected].

Informativni izračun dohodnine

Dohodki iz delovnega razmerja, ki se ne štejejo v davčno osnovo za odmero dohodnine (1. del)

V 44. členu ZDoh-2 je določenih 13 dohodkov iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za odmero dohodnine. Prvi trije dohodki so obvezni prispevki za socialno varnost, premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter povračila stroškov v zvezi z delom. To so prehrana med delom, stroški prevoza na delo in z dela ter terenski dodatek.

Vas mika ustanovitev podjetja? To lahko opravite pri nas!

Dohodki iz delovnega razmerja, ki se ne štejejo v davčno osnovo za odmero dohodnine (2. del)

V davčno osnovo za odmero dohodnine se ne štejejo tudi povračila stroškov, ki nastanejo v zvezi s službenim potovanjem. To so dnevnica, povračilo stroškov prevoza (vključno s povračilom stroškov za uporabo delojemalčevega osebnega vozila za službene namene – kilometrina) ter povračilo stroškov za prenočišče. Podrobneje so ti dohodki v 4.a in 4.b točki ZDoh-2. Tudi vrednost uniform in osebnih zaščitnih delovnih sredstev se ne šteje v davčno osnovo. Enako velja tudi za nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov (razen osebnih vozil).

Ustanovite svoj s.p.!

Dohodki iz delovnega razmerja, ki se ne štejejo v davčno osnovo za odmero dohodnine (3. del)

ZDoh-2 med dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovno opredeljuje tudi jubilejno nagrado za skupno delovno dobo (pri zadnjem delodajalcu), odpravnino ob upokojitvi ter enkratno solidarnostno pomoč do višine, ki jo določi vlada. Enako velja tudi za plačila vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo. Prav tako se v davčno osnovo ne šteje odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Udeležite se seminarja Davčni obračun za normirance!

davčno svetovanje

Podjetnik sem, kaj pa zdaj? Vse informacije dobite na našem izobraževanju!

Dohodki iz delovnega razmerja, ki se ne štejejo v davčno osnovo za odmero dohodnine (4. del)

V davčno osnovo ne gresta tudi nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu in odpravnina zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Prav tako se v dohodnino ne šteje del plače za poslovno uspešnost, ki je izplačan enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati. To velja, če imajo pravico do dela plače za poslovno uspešnost vsi delavci pri delodajalcu. Prav tako pa morajo biti pogoji za pridobitev pravice do dela plače za poslovno uspešnost s splošnim aktom delodajalca določeni enotno za vse delavce. Tukaj je potrebno poudariti, da znesek nagrade za poslovno uspešnost ne sme presegati 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. V primeru, da ga presega – se znesek, ki je višji od 100 % povprečne mesečne plače v Sloveniji, šteje v dohodnino.

Postanite stranka našega računovodskega servisa!

Tudi regres se ne šteje v davčno osnovo

O tem, da se tudi regres za letni dopust ne šteje v dohodnino smo pisali pred kratkim. Podobno kot pri nagradi za poslovno uspešnost se tudi regres ne šteje v davčno osnovo do zneska 100% povprečne plače v Republiki Sloveniji. Pri določanju tega zneska se upošteva zadnji podatek povprečne plače Statističnega urada Republike Slovenije.

Rezervirajte si svoj termin za registracijo podjetja pri nas!

Za podrobnejše informacije glede dohodkov iz delovnega razmerja, ki se ne štejejo v  davčno osnovo za odmero priporočamo, da pogledate 44. člen ZDoh-2.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja