Go to Top

Rezervacije po ZDDPO-2

Rezervacije po ZDDPO-2 – spremembe 2022

Rezervacije po ZDDPO-2 se priznavajo kot odhodek v znesku, ki ustreza 50 % oblikovanih rezervacij. S 01.01.2022 bo omogočeno uveljavljanje odhodkov v 100 % znesku oblikovanjih rezervacij, in to vse do vključno leta 2026. O davčno nepriznanih odhodkih pa si lahko več preberete tukaj .

Izračunajte si plačo!

Katere rezervacije oblikujemo?

Skladno z zakonom so davčno priznani odhodki za oblikovanje rezervacije po ZDDPO-2:

Potrebujete davčno svetovanje? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

  • za dana jamstva ob prodaji proizvodov ali opravitvi storitev (garancije)
  • za reoorganizacijo (po programu poslovodstva)
  • za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb
  • za pokojnine
  • za odpravnine ob upokojitvi
  • za jubilejne nagrade zaposlenim.

Slovenski računovodski standardi pa opredeljujejo pojem rezervacije širše in zajemajo več poslovnih dogodkov, kot jih priznava davčna zakonodaja.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Oblikovanje rezervacije po ZDDPO-2 temelji na podlagi pričakovanj podjetja, da bodo v prihodnosti nastali stroški oziroma odhodki, ki jih bo potrebno kriti. Znesek obveze je potrebno zanesljivo izmeriti.

Kadar se oblikovane rezervacije ne porabijo, jih je potrebno odpraviti in s tem vključiti v davčni obračun. To pomeni, da se takrat rezervacije po ZDDPO-2 prikažejo kot prihodki in se s tem zviša davčna osnova in posledično davek v letu odprave.

davčno svetovanje

Drugače bo od leta 2022 do vključno 2026

S sprejetimi spremembami bodo lahko podjetja in podjetniki znižali svojo davčno osnovo na podlagi oblikovanjih vrednosti za rezervacije po ZDDV-2 za 100 % znesek in ne več le v višini 50 %. Poglejmo praktični primer za lažje razumevanje.

Oblikovanje rezervacije za jubilejne nagrade zaposlenim
izračunan znesek 2021   2022
vračunan strošek 10.000,00 10.000,00
davčno priznan odhodek 5.000,00 10.000,00
znižanje davčne osnove 5.000,00 10.000,00
vpliv na davek (19%) nižja obveznost 950,00   1.900,00

Informativni izračun dohodnine

V prihodnjih letih, ko bo do izplačila nagrad dejansko prišlo, se porabijo oblikovane rezervacije in se ne knjižijo stroški ponovno. V davčnem obračunu se za razliko do 100 % zneska po sedanji zakonodaji, rezervacije po ZDDV-2 vštevajo kot davčno priznan dohodek v letu izplačila.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Najpogosteje podjetja in podjetniki v praksi oblikujejo rezervacije po ZDDPO-2 za jubilejne nagrade zaposlenim, odpravnine ob upokojitvi ter dane garancije ob prodaji proizvodov ali storitev (gradbeništvo).

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja