Go to Top

Znanje slovenskega jezika za tujce – pogoj za dovoljenje za bivanje?

Znanje slovenskega jezika za tujce

Znanje slovenskega jezika za tujce je vprašanje, s katerim se tako tujci kot slovenski delodajalci pogosto srečujejo. Ali je znanje slovenskega jezika za tujce potrebno v samem postopku zaposlovanja? Ali ga morajo dokazovati ob pridobitvi dovoljenja za prebivanje? Pojasnili bomo, v katerih primerih je znanje slovenskega jezika za tujce zahtevano.

Ustanovitev d.o.o. – hitro in enostavno na DATI!

Znanje slovenskega jezika za tujce in zaposlitev v Sloveniji

Pri zaposlovanju tujcev se v upravnih postopkih uporabljata dva zakona: Zakon o Tujcih (ZTuj-2) in pa Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT). Oba zakona omogočata veliko različnih načinov, na osnovi katerih se tujec lahko zaposli v Sloveniji. Najbolj pogosta je zaposlitev na določenem delovnem mestu na osnovi 27.člena ZZSDT ali pa zaposlitev tujega zastopnika na osnovi 17.člena ZZSDT. Znanje slovenskega jezika za tujce v nobenem od teh primerov ni potrebno. Razen, če ga ne zahteva samo delovno mesto. Pri zaposlitvah, kjer bo imel tujec stik s končnimi kupci v Sloveniji, lahko zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) zahteva tudi določeno raven znanja slovenskega jezika, a za večino ostalih delovnih mest ni potreben, niti se ne preverja.

Opravite informativni izračun plače!

Znanje slovenskega jezika za tujce – prijava v evidenci brezposelnih oseb

V kolikor ima tujec pravico, da se prijavi v evidenco brezposelnih oseb pri ZRSZ, mora v enem letu po prijavi obvezno opraviti izpit in dokazati znanje slovenskega jezika za tujce na vstopni ravni (A1). Tukaj se upošteva tujce, ki so državljani tretje države in so prejemniki denarnega nadomestila. Če se v evidenco brezposelnih prijavi EU državljan, ne rabi opraviti izpita iz znanja slovenščine, a se vseeno priporoča, če aktivno išče zaposlitev.

Preberite tudi – Kilometrina 2022, kaj je drugače?

podjetniško svetovanje

»Popoldanca« lahko odprete ob redni zaposlitvi!

V katerih primerih pa morajo tujci dokazovati znanje slovenskega jezika?

Dne 27.4.2021 je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2F). Glavne določbe te spremembe zakona so očitne v 5. odstavku 47.člena ZTuj-2 in pa 1. odstavku 52.člena ZTuj-2. Te določbe vplivajo na zahteve za znanje slovenskega jezika za tujce:

  • 5. odstavek 47. člena ZTuj-2 se nanaša na dovoljenje za prebivanje zaradi združitve družine. Določa pa, da se v primeru podaljšanja dovoljenja za polnoletnega družinskega člana dokazuje njegovo oziroma njeno znanje slovenskega jezika za tujce na vstopni ravni (A1).
  • 1. odstavek 52. člena ZTuj-2 pa se nanaša na pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje v Sloveniji. Tukaj mora oseba, ki vlogo za dovoljenje za stalno prebivanje odda, dokazovati znanje slovenskega jezika za tujce na osnovni ravni (A2). Izjema se nanaša le na tujce, ki so bili sprejeti na javno veljavne izobraževalne ali študijske programe v RS, ki se izvajajo v slovenščini ali pa je končal šolanje na katerikoli stopnji v RS. Izjema so tudi tujci, ki so končali osnovno ali srednjo šolo s slovenskim učnim jezikom na območjih, na katerih živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah ali so starejši od 60 let.

Določbe, ki opredeljujejo znanje slovenskega jezika za tujce, stopijo v veljavo šele 27. aprila 2023, zato dokaza o znanju slovenščine ni potrebno predložiti vsem, ki bodo oddali vlogo za združitev družine ali pa dovoljenje za stalno prebivanje pred tem datumom. Seveda je obvezno tudi, da ob oddaji vloge izpolnjujejo ostale pogoje za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje oziroma združitev družine.

Preberite še – Dodatek do minimalne plače, kdaj se izplača?

Možnosti učenja slovenskega jezika za državljane tretjih držav, ki zakonito prebivajo v Sloveniji

Večinoma znanje slovenskega jezika za tujce ob preselitvi v RS ni potrebno. Je pa vsekakor zaželeno za lažjo integracijo in življenje v državi. Ob tem država nudi brezplačne tečaje slovenskega jezika znotraj programa Začetne integracije priseljencev – ZIP. Tu so vključene tudi vsebine poznavanja slovenske družbe. Državljani tretjih držav lahko pri pristojni upravni enoti preverijo, če so do tečaja upravičeni ter se pozanimajo, koliko brezplačnih ur učenja slovenščine jim pripada. V primeru pridobitve pozitivne odločbe lahko osebe pridobijo znanje slovenskega jezika za tujce na osnovi prijave pri pooblaščenem izvajalcu tečajev.

V podjetju DATA imamo tudi izkušene svetovalce s področja tujcev, ki vam bodo v postopkih zaposlitve tujca ali pridobitve dovoljenja za prebivanje z veseljem pomagali. Za več informacij lahko pokličete na 01/600-1530 ali pa nam pišete na data@data.si.

Ostanite na tekočem: prijavite se na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja