Go to Top

Obdavčitev doo morate poznati pred odprtjem podjetja!

Obdavčitev doo – kakšne so razlike?

Obdavčitev doo je praviloma izračunana iz dobička podjetja, po stopnji 19 odstotkov, kolikor znaša davek od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Posebna ureditev je urejena podobno kot pri s.p. tudi pri d.o.o. in sicer, da je obdavčitev doo možna tudi z upoštevanjem normiranih odhodkov. Seveda so tudi pri doo pogoji, v katerih primerih je tovrstna obdavčitev doo možna. V kolikor doo v dveh zaporednih davčnih obdobjih preseže skupne prihodke 300.000 evrov, v tretjem letu preide na klasično obdavčitev dobička, torej z upoštevanjem dejanskih stroškov. Ne glede na izbran način obdavčitve so po Zakonu o gospodarskih družbah in Slovenskih računovodskih standardih vsa podjetja dolžna voditi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva.

Ustanovitev d.o.o. – hitro in enostavno na DATI!

Dejanski stroški

Podjetja, katera pri svojem poslovanju ustvarjajo veliko stroškov in odhodkov, oziroma ima veliko investiranja ali se ukvarjajo z razvojno-raziskovalno dejavnostjo, se večinoma odločijo za obdavčitev doo glede na ustvarjen dobiček (morda potencialno izgubo). V tem primeru imajo možnost poleg znižanja davčne osnove za stroške in odhodke, uveljavljanja tudi davčne olajšave, ki tudi vplivajo na davek. Ob registraciji podjetja določijo izbran način obdavčitve na podlagi svojih predvidevanj in želja. Ob pripravi prvega davčnega obračuna (marca za preteklo leto) se lahko za obdavčitev doo spremeni način (iz normiranega v običajnega in obratno), seveda ob izpolnjevanju pogojev.

Opravite informativni izračun plače z našim kalkulatorjem!

Primer: obdavčitev doo (ena polno zavarovana oseba z minimalno plačo) po dejanskih stroških

LETNI IZRAČUN v EUR
prihodki/prodaja 72.000,00
stroški in drugi odhodki 25.862,59
stroški banke 500,00
plače* 18.074,59
računovodstvo 2.288,00
drugi stroški poslovanja 5.000,00
dobiček iz poslovanja 46.137,41
osnova za davek 46.137,41
davek 19% 8.766,11

*minimalna bruto plača in dodatki 150 eur ter letni minimalni regres

Izplačilo dobička lastniku (davčni rezident Republike Slovenije)
“običajna obdavčitev”
čisti dobiček (po plačilu davka) 37.371,30
davek od dividend (25 %) 9.342,83
neto nakazilo lastniku (v EUR) 28.028,48

Stopnja davka za obdavčitev doo je 19 odstotkov, ne glede na izbran način obdavčitve. Ob izplačilu dividende je prav tako davek določen z Zakonom o dohodnini (Zdoh-2) in se odtegne v višini 25 odstotkov oziroma po dohodninski lestvici – v kolikor se fizična oseba tako odloči (cedularno ali sintetično).

Preberite tudi – Dodatek do minimalne plače, kdaj se izplačuje?

davčno svetovanje

Preberite tudi – Se nam ponovno obetajo davčne spremembe?

Normirani odhodki

V kolikor podjetja izpolnjujejo pogoje se lahko odločijo in izračunajo obdavčitev doo z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 80 odstotkov prihodkov. Kot predhodno zapisano, ne glede na izbran način obdavčitev doo, je potrebno voditi poslovne knjige skladno z veljavnimi predpisi. Tako kot pri s.p. je tudi obdavčitev doo, normiranca, odvisna od tega ali ima d.o.o. vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas najmanj 5 mesecev znotraj davčnega obdobja ali ne. Če ga ima, potem ima dovoljen najvišji znesek normiranih odhodkov 80.000 evrov, sicer le 40.000 evrov. Povprečje prihodkov pa v dveh zaporednih letih ne sme preseči 150.000 evrov.

Primer: obdavčitev doo (brez zaposlenih) po normiranih odhodkih

LETNI IZRAČUN v EUR
prihodki/prodaja 72.000,00
stroški in drugi odhodki 7.788,00
stroški banke 500,00
računovodstvo 2.288,00
drugi stroški poslovanja 5.000,00
dobiček iz poslovanja 64.212,00
normirani odhodki (max) 40.000,00
osnova za davek 32.000,00
davek 19% 6.080,00
Izplačilo dobička lastniku (davčni rezident R Slovenije)
normirani doo
čisti dobiček (po plačilu davka) 58.132,00
davek od dividend (25 %) 14.533,00
neto nakazilo lastniku 43.599,00

Preberite tudi – Kilometrina 2022, kaj je drugače?

Primer: obdavčitev doo (ena polno zavarovana oseba z minimalno plačo) po normiranih odhodkih

LETNI IZRAČUN v EUR
prihodki/prodaja 72.000,00
stroški in drugi odhodki 25.862,59
stroški banke 500,00
plače* 18.074,59
računovodstvo 2.288,00
drugi stroški poslovanja 5.000,00
dobiček iz poslovanja 46.137,41
normirani odhodki 80% 57.600,00
osnova za davek 14.400,00
davek 19% 2.736,00

*minimalna bruto plača in dodatki 150 eur ter letni minimalni regres

Izplačilo dobička lastniku (davčni rezident R Slovenije)
“normirani doo”
čisti dobiček (po plačilu davka) 43.401,41
davek od dividend (25 %) 10.850,35
neto nakazilo lastniku (v EUR) 32.551,06

Ostanite na tekočem in se prijavite na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja