Go to Top

Obdavčitev kapitala – obresti, dividende in dobiček iz kapitala

Obdavčitev kapitala- se bo obdržala sprememba iz marca 2022?

Obdavčitev kapitala se je konec marca 2022 spremenila. Sicer je nova vlada, med vrsticami, napovedala, da davčna zakonodaja takšna ne bo obstala vseeno predstavljamo možnosti obdavčitve v tekočem letu 2022, v kolikor do spremembe ne bo prišlo! Največja novost je izbira zavezancev ali želijo obdavčitev kapitala po progresivni dohodninski lestvici (od 16% do 45%) ali cedularno, z fiksno davčno stopnjo glede na leta imetništva kapitala (od 0% do 25%). Mimogrede, za razlago bolj specifičnih situacij so vam na voljo naši davčni svetovalci, ki vam lahko pomagajo razrešiti vse vaše davčne dileme. Za termin plačljivega davčnega svetovanja lahko pokličete na 01/600-1530 ali nam pišete na [email protected]

Ustanovite d.o.o. ali s.p. na Dati! Pokličite na 01/600-1530!

Kaj štejemo med dohodke iz kapitala?

Po Zakonu o dohodnini (Zdoh-2) se med dohodke iz kapitala vštevajo obresti, dividende in dobiček iz kapitala. Sicer se po Zdoh-2 ločuje izračun in plačilo davka na obdavčitev kapitala iz naslova dividend in obresti na eni strani in kapitalske dobičke na drugi strani. Torej jih obravnava ločeno. Dividenda predstavlja vsako razdelitev dohodka imetniku deleža, torej je to dohodek povezan z lastniškim deležem v neki organizaciji – seveda če ta dohodek ne pomeni zmanjšanja tega deleža. Obresti nastanejo od posojil, od dolžniških vrednostnih papirjev, od denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah in pri drugih podobnih finančnih terjatvah. Gre za nadomestilo, ki pa ne predstavlja vračila glavnice. Dobiček iz kapitala pa je vedno povezan z dobičkom, ki je dosežen z odsvojitvijo kapitala. Za pravilno obdavčitev kapitala je torej v prvi vrsti potrebno pravilno ugotoviti za kakšno vrsto dohodka, povezanega s kapitalom, gre.

Informativni izračun plače

Obdavčitev obresti in dividend

Obe kategoriji sta v Zdoh-2 obravnavni enako. Torej se zavezanec, fizična oseba, lahko odloči ali bo za tovrstne dohodke prijavil obdavčitev kapitala kot enkratno, cedularno obdavčitev ali sintetično, z uporabo progresivne dohodninske lestvice. Izbira bo veljala za vse tovrstne dohodke znotraj enega davčnega leta enako. Če se zavezanec odloči za fiksno obdavčitev kapitala, bo uporabljena stopnja davka 25 odstotkov, ne glede na leta imetništva npr. deleža v podjetju. Na drugi strani, se zavezanec lahko odloči in se dohodek iz naslova obresti in dividend prišteje njegovim ostalim dohodkov, npr. plači, in želi obdavčitev kapitala sintetično.

Informativni izračun za normirance

davčno svetovanje

PRIJAVITE SE NA BREZPLAČNI  WEBINAR  ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

Kapitalski dobički

Dobiček iz kapitala je dobiček, dosežen z odsvojitvijo kapitala. Kapital predstavljajo nepremičnine, vrednostni papirji, deleži v gospodarskih družbah, investicijski kuponi ipd. Davek se plačuje na ustvarjeno pozitivno razliko med nabavno in prodajno vrednostjo kapitala, torej na zaslužek, dobiček. Kadar se odsvoji kapital, katerega lastnik ste več kot 15 let, potem se obdavčitev kapitala ne opravi, niti se ne oddaja napoved – ne glede na zaslužek.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Z leti imetništva se znižuje stopnja davka na ustvarjen dobiček, in sicer:

  • do pet let znaša 25%
  • po petih letih 20%
  • po desetih letih 15%.

Tudi pri ustvarjenem kapitalskem dobičku se lahko prejemnik odloči ali bo za tovrstno obdavčitev kapitala uporabil cedularno, enkratno obdavčitev, ali bo vključil dohodek med ostale obdavčene po progresivni dohodninski lestvici.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2022

 

Obdavčitev kapitala – primerjava cedularno/sintetično:

cedularno v EUR
Bruto dividenda 500,00
Cedularna obdavčitev 125,00
Neto dividenda 375,00

 

 sintetično v EUR
Bruto dividenda 500,00
Bruto letne plače 18.000,00 (1500 bruto/mes)
Prispevki 3.978,00  
Splošna olajšava 4.500,00  
Davčna osnova 10.022,00  
Davek/Dohodnina 1.730,22 cca 17,26%
Neto dohodki skupaj 12.791,78

Preberite tudi – Koliko bo znašala minimalna plača v 2022?

Pri izračunu sintetične dohodnine je za obdavčitev kapitala upoštevana trenutno veljavna dohodninska lestvica:

obdavčitev kapitala

 

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja