Go to Top

Pobot preko portala AJPES – kaj morate vedeti?

Pobot vsak mesec opravi AJPES po urniku

Pobot, obvezni večstranski, je urejen z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1) in je v veljavi že od konca Julija 2012. Čeprav prijavljajo podjetja in podjetniki svoje zapadlosti v obvezni pobot že skoraj 10 let, se še vedno dogaja, da nekateri na to obveznost pozabijo. Vsak mesec po objavljenem urniku AJPES, morajo poslovni subjekti prijaviti v večstranski pobot svoje neporavnane zapadle obveznosti do drugih poslovnih subjektov. Obstajajo pa tudi izjeme. Mimogrede, računovodsko svetovanje glede pobota ali drugih računovodsko-knjigovodskih vprašanj vam lahko nudijo naši svetovalci! Za termin plačljivega svetovanja se lahko naročite na 01/600-1530 ali pa nam pišete na [email protected].

Ustanovite d.o.o. ali s.p. na Dati! Pokličite na 01/600-1530!

Kaj je obvezni večstranski pobot?

Gre za instrument s katerim se doseže zmanjšanje medsebojne zadolženosti med gospodarskimi subjekti. Upravljalec obveznega večstranskega pobota je AJPES, ki sprejema prijave elektronsko, preko spletne aplikacije ePobot. Cilj je, da pobot zmanjša dolg, ki ga ima določen subjekt do drugega. Zavezanci za prijavo v pobot so vsi gospodarski subjekti kot tudi javni organi in druge javne osebe. V kolikor je pobot uspešen, se zaračuna tarifa po ceniku AJPES:

pobot

 

 

Informativni izračun plače

Kaj prijavljamo v obvezni večstranski pobot?

Poslovni subjekti, zavezanci za poročanje, so dolžniki, ki imajo denarno obveznost, s plačilom katere so v zamudi. Govora je torej o zapadlih obveznostih, ki so ostale neplačane do prvega kroga obveznega večstranskega pobota, ki sledi mesecu nastanka zamude. Dolžnik prijavi v pobot naslednje podatke:

 • davčno številko upnika,
 • datum in številko računa,
 • datum začetka teka plačilnega roka (neobvezen podatek),
 • datum nastanka zamude,
 • znesek neporavnane obveznosti po računu in
 • zaporedno številko prijave

Kupec in prodajalec se seveda lahko medsebojno dogovorita o poravnavi, brez plačila, skladno z veljavnimi možnostmi znotraj Obligacijskega zakonika (OZ).

Prijavo v pobot lahko opravi zakoniti zastopnik sam ali preko pooblaščene osebe (npr. računovodski servis).

Želite registrirati s.p.?

računovodsko svetovanje

Postanite stranka našega računovodskega servisa!

Kaj pa ni potrebno prijavljati v pobot?

Na podlagi drugega odstavka 28. člena ZPreZP-1 zavezancem ni potrebno prijavljati v pobot spodnjih denarnih obveznosti:

 • kadar je plačilo zavarovano z instrumenti za zavarovanje plačil
 • če ni višje od 250 eurov,
 • kadar je dolg do gospodarske družbe, ki se šteje za povezano družbo,
 • če jo je upnik prenesel na osebo, ki odkup terjatev opravlja v okviru ali v povezavi s svojo glavno dejavnostjo,
 • kadar je sklenjen pisni dogovor med upnikom in dolžnikom, s katerim bo obveznost prenehala v naslednjem mesecu,
 • če bo prenehala na podlagi vnaprej dogovorjene verižne kompenzacije v naslednjem mesecu in so vsi pisno potrdili sodelovanje v tej verižni kompenzaciji,
 • v zvezi s katero poteka spor pri pristojnem sodišču ali v zvezi s katero poteka izvršilni postopek.

Prav tako ni potrebe po prijavi v obvezni pobot, če dolžnik nima nobene dospele terjatve, torej nima odprtih postavk do kupcev. Enako velja, če ima kupce le izven Slovenije. Med večstranski obvezni pobot tudi ne štejejo prijave davčnih obveznosti.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Prijavo denarnih obveznosti lahko zavezanci preverijo preko aplikacije ePobot.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja