Go to Top

Odstop terjatve – vse kar morate vedeti!

Odstop terjatve – kako poteka, katere terjatve lahko odstopite, katere ne..

Odstop terjatve do določenega dolžnika oziroma cesija pomeni pogodbeni prenos terjatve z dosedanjega upnika na tretjo osebo, ki s tem postane novi upnik.

Informativni izračun plače

Odstop terjatve je lahko odplačen ali neodplačen, upniki pa se zanj odločijo iz različnih razlogov. Bodisi želijo svojo terjatev preprosto prodati in tako lažje in hitreje priti do poplačila, ali pa terjatev odstopijo svojemu upniku namesto izpolnitve svoje obveznosti. Mogoč je tudi odstop terjatve v zavarovanje. Pri tem upnik določeno svojo terjatev do tretje osebe odstopi svojemu upniku (prevzemniku) v zavarovanje svoje obveznosti do njega.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Katere terjatve se lahko odstopijo?

Potrebujete računovodsko svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Upnik lahko s pogodbo prenese na tretjo osebo vse svoje terjatve, razen:

  • terjatev, katerih prenos je z zakonom prepovedan,
  • terjatev, ki so povezane z osebnostjo upnika,
  • terjatev, katerih narava nasprotuje prenosu na drugega.

Prav tako bo odstop terjatve brez pravnega učinka, če sta se upnik in dolžnik izrecno dogovorila, da upnik terjatve ne bo smel prenesti. Vendar pa bo tudi v tem primeru odstop oziroma prenos terjatve učinkoval, če terjatev izvira iz gospodarske pogodbe, torej pogodbe, katere stranki sta gospodarska subjekta.

Regres za upokojence 2021

Stranske pravice, ki izvirajo iz terjatve

Z odstopom terjatve preidejo poleg osnovne terjatve na prevzemnika tudi stranske pravice, npr. hipoteka, zastava, pravica do obresti, pogodbene kazni, itd.

pravninasvet_pravnosvetovanje

Ali mora dolžnik privoliti v odstop terjatve?

Soglasje dolžnika za veljaven odstop terjatve ni potrebno, vendar pa ga mora odstopnik obvestiti o odstopu.

Pogodbo o odstopu terjatve tako skleneta samo odstopnik (dosedanji upnik) in prevzemnik (novi upnik), brez sodelovanja dolžnika. Vendar pa je dolžan odstopnik dolžnika obvestiti, da je terjatev odstopil nekomu drugemu in je ta sedaj njegov novi upnik.

Informativni izračun dohodnine

Razmerje med prevzemnikom (novim upnikom) in dolžnikom

Prevzemnik ima nasproti dolžniku enake pravice, kot jih je imel do odstopa nasproti njemu odstopnik. Dolžnik pa lahko uveljavlja proti prevzemniku poleg ugovorov, ki jih ima proti njemu, tudi tiste ugovore, ki bi jih lahko uveljavljal proti odstopniku do takrat, ko je zvedel za odstop.

Prijavite se na e-novice

Razmerje med odstopnikom in prevzemnikom (novim upnikom)

Odstopnik je dolžan prevzemniku (novemu upniku) izročiti vso dokumentacijo in dokaze o odstopljeni terjatvi in stranskih pravicah. Če je terjatev odstopljena z odplačno pogodbo, odgovarja odstopnik prevzemniku za obstoj terjatve takrat, ko jo je odstopil. Za izterljivost odstopljene terjatve odgovarja odstopnik prevzemniku v primeru, če je bilo to dogovorjeno, vendar le do višine tistega, kar je od prevzemnika prejel.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja