Go to Top

Kaj je povezana družba?

Katere vrste družb sodijo pod pojem povezana družba? Povezana družba nastane, ko ena družba ustanovi drugo ali kupi delež (v primeru družbe z omejeno odgovornostjo – d. o. o.) ali delnice druge družbe (v primeru delniške družbe – d. d.). Na ta način se družbe delijo na prvo družbo (t. i. podjetje – mati), ki je obvladujoče podjetje oziroma naložbenik, ki ima naložbo v drugi družbi, ki je t. i. hčera te družbe (od tu torej izraz hčerinska družba oziroma podjetje). Te posamično rangirane družbe so med seboj povezane drubžbe v kapitalu ali upravljanju družbe oziroma gre za povezana podjetja v skupini (povezana so lahko iz več razlogov). Povezana družba nastane tudi, ko je domača pravna oseba naložbenik v tuji pravni osebi.

izobraževanje

Abeceda poslovanja

Z vsemi osnovnimi pojmi, preden zaplujete po vodah podjetništva, vas seznanimo na DATI. Investirajte v svoje znanje in dobre nadaljnje poslovne prakse!

Več informacij

Zakonsko so povezane družbe urejene z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1I).

Za povezane družbe se štejejo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju tako, da:

  • ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem);
  • je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba);
  • so koncernske družbe;
  • sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi;
  • so povezane s podjetniškimi pogodbami.

Prijava na izobraževanje

Družbe v večinski lasti in družbe z večinskim deležem

Povezana družbaČe večina deležev pravno samostojne družbe pripada drugi družbi ali če drugi družbi pripada večina glasovalnih pravic (večinski delež), se ta družba šteje za družbo v večinski lasti, druga družba pa je družba z večinskim deležem.

Deleži družbe se določajo po razmerju med seštevkom nominalnih zneskov njenih delnic z nominalnim zneskom ali zneskov njenih osnovnih vložkov in zneskom osnovnega kapitala. Pri družbi s kosovnimi delnicami se ti deleži določajo po razmerju med številom kosovnih delnic in številom vseh izdanih kosovnih delnic. Lastni deleži se od osnovnega kapitala odštejejo. Deleži, ki pripadajo drugemu za račun družbe, so izenačeni z lastnimi deleži družbe.

Odvisna in obvladujoča družba

Odvisna družba je pravno samostojna družba, ki jo neposredno ali posredno obvladuje druga družba (obvladujoča družba). Družba v večinski lasti je, tako se domneva, odvisna od družbe, ki ima v njej večinski delež.

Prijava na izobraževanje

Koncern in koncernske družbe

Postopek ustanovitve d. o. o. je na VEM točki brezplačen. Rezervirajte termin!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Koncern sestavljajo ena obvladujoča in ena ali več odvisnih družb, povezanih pod enotnim vodstvom obvladujoče družbe (dejanski koncern). Lahko gre za družbe, ki so povezane s pogodbo o obvladovanju (pogodbeni koncern) ali pravno samostojne družbe, povezane z enotnim vodstvom, ne da bi bile pri tem družbe medsebojno odvisne (koncern z razmerjem enakopravnosti).

Vzajemno kapitalsko udeležene družbe

Vzajemno kapitalsko udeležene družbe so kapitalske družbe s sedežem v Sloveniji, ki so povezane tako, da vsaki družbi pripada več kot četrtina deležev druge družbe. Kakor hitro ima družba več kot četrtino delnic ali deležev druge kapitalske družbe s sedežem v Sloveniji, drug večinski delež oziroma če delež ni več tako visok, da bi morala biti družba o tem obveščena, mora to takoj pisno sporočiti. Družba pa mora to sporočilo objaviti.

Prijava na izobraževanje

Potrebujete pravno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na [email protected].

Če ima ena vzajemno kapitalsko udeležena družba v drugi družbi večinski delež ali če lahko drugo družbo neposredno ali posredno obvladuje, velja prva za obvladujočo, druga pa za odvisno družbo.

Če ima vsaka vzajemno kapitalsko udeležena družba v drugi družbi večinski delež ali če lahko vsaka družba drugo neposredno ali posredno obvladuje, veljata obe družbi za obvladujoči in odvisni.

Povezana družba nastane, ko ena družba ustanovi drugo ali kupi delež oziroma delnice druge družbe.

Klikni in deli

Pogodba o obvladovanju in pogodba o prenosu dobička ter podjetniška pogodba

Pogodba, s katero družba podredi vodenje družbe drugi družbi, je pogodba o obvladovanju.

Podjetniške pogodbe so pogodbe, s katerimi se družba obveže, da svoj dobiček ali dobiček svojih posameznih obratov v celoti ali delno združi z dobičkom drugih družb ali posameznih obratov drugih družb, da bi se tako delil skupni dobiček (profitna skupnost). Lahko gre tudi za pogodbe, kjer se družba obveže, da del svojega dobička ali dobiček svojih posameznih obratov v celoti ali delno prenese na drugega (pogodba o delnem prenosu dobička) ali se obveže, da obrat svoje družbe da v zakup nekomu drugemu ali ga kako drugače prepusti (pogodba o zakupu obrata, pogodba o prepustitvi obrata).

Prijava na izobraževanje

Imate pravno vprašanje? DATINI finančni strokovnjaki so na vaša vprašanja pripravljeni tudi poleti! Pišite nam na [email protected] ali nas pokličite po telefonu na 01 600 1530.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja