Go to Top

Kaj je povezana družba?

Povezana družba – kdaj to je in kdaj ne?

Katere vrste družb sodijo pod pojem povezana družba? Povezana družba nastane, ko ena družba ustanovi drugo ali kupi delež (v primeru družbe z omejeno odgovornostjo – d. o. o.) ali delnice druge družbe (v primeru delniške družbe – d. d.). Na ta način se družbe delijo na prvo družbo (t. i. podjetje – mati), ki je obvladujoče podjetje oziroma naložbenik, ki ima naložbo v drugi družbi, ki je t. i. hčera te družbe (od tu torej izraz hčerinska družba oziroma podjetje). Te posamično rangirane družbe so med seboj povezane družbe v kapitalu ali upravljanju družbe oziroma gre za povezana podjetja v skupini (povezana so lahko iz več razlogov). Povezana družba nastane tudi, ko je domača pravna oseba naložbenik v tuji pravni osebi.

Ustanovite d.o.o. ali s.p. na Dati! Pokličite na 01/600-1530!

Zakonsko so povezane družbe urejene z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1I).

Za povezane družbe se štejejo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju tako, da:

  • ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem);
  • je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba);
  • so koncernske družbe;
  • sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi;
  • so povezane s podjetniškimi pogodbami.

Želite registrirati s.p.?

pravno svetovanje

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Družbe v večinski lasti in družbe z večinskim deležem

Povezana družbaČe večina deležev pravno samostojne družbe pripada drugi družbi ali če drugi družbi pripada večina glasovalnih pravic (večinski delež), se ta družba šteje za družbo v večinski lasti, druga družba pa je družba z večinskim deležem.

Deleži družbe se določajo po razmerju med seštevkom nominalnih zneskov njenih delnic z nominalnim zneskom ali zneskov njenih osnovnih vložkov in zneskom osnovnega kapitala. Pri družbi s kosovnimi delnicami se ti deleži določajo po razmerju med številom kosovnih delnic in številom vseh izdanih kosovnih delnic. Lastni deleži se od osnovnega kapitala odštejejo. Deleži, ki pripadajo drugemu za račun družbe, so izenačeni z lastnimi deleži družbe.

 

PREVERITE IZOBRAŽEVANJA, KI JIH ORGANIZIRAMO PRI NAS!

Odvisna in obvladujoča družba

Odvisna družba je pravno samostojna družba, ki jo neposredno ali posredno obvladuje druga družba (obvladujoča družba). Družba v večinski lasti je, tako se domneva, odvisna od družbe, ki ima v njej večinski delež.

 PRIJAVITE SE NA SEMINAR ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

Koncern in koncernske družbe

Koncern sestavljajo ena obvladujoča in ena ali več odvisnih družb, povezanih pod enotnim vodstvom obvladujoče družbe (dejanski koncern). Lahko gre za družbe, ki so povezane s pogodbo o obvladovanju (pogodbeni koncern) ali pravno samostojne družbe, povezane z enotnim vodstvom, ne da bi bile pri tem družbe medsebojno odvisne (koncern z razmerjem enakopravnosti).

Informativni izračun za normirance

Vzajemno kapitalsko udeležene družbe

Vzajemno kapitalsko udeležene družbe so kapitalske družbe s sedežem v Sloveniji, ki so povezane tako, da vsaki družbi pripada več kot četrtina deležev druge družbe. Kakor hitro ima družba več kot četrtino delnic ali deležev druge kapitalske družbe s sedežem v Sloveniji, drug večinski delež oziroma če delež ni več tako visok, da bi morala biti družba o tem obveščena, mora to takoj pisno sporočiti. Družba pa mora to sporočilo objaviti.

JUBILEJNA NAGRADA – Kdaj in koliko vam pripada?

Če ima ena vzajemno kapitalsko udeležena družba v drugi družbi večinski delež ali če lahko drugo družbo neposredno ali posredno obvladuje, velja prva za obvladujočo, druga pa za odvisno družbo.

Če ima vsaka vzajemno kapitalsko udeležena družba v drugi družbi večinski delež ali če lahko vsaka družba drugo neposredno ali posredno obvladuje, veljata obe družbi za obvladujoči in odvisni.

Postanite stranka našega računovodskega servisa!

Pogodba o obvladovanju in pogodba o prenosu dobička ter podjetniška pogodba

Pogodba, s katero družba podredi vodenje družbe drugi družbi, je pogodba o obvladovanju.

Podjetniške pogodbe so pogodbe, s katerimi se družba obveže, da svoj dobiček ali dobiček svojih posameznih obratov v celoti ali delno združi z dobičkom drugih družb ali posameznih obratov drugih družb, da bi se tako delil skupni dobiček (profitna skupnost). Lahko gre tudi za pogodbe, kjer se družba obveže, da del svojega dobička ali dobiček svojih posameznih obratov v celoti ali delno prenese na drugega (pogodba o delnem prenosu dobička) ali se obveže, da obrat svoje družbe da v zakup nekomu drugemu ali ga kako drugače prepusti (pogodba o zakupu obrata, pogodba o prepustitvi obrata).

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja