Go to Top

Dejanski lastniki podjetja morajo biti vpisani v register (RDL)

Dejanski lastniki se vpišejo v bazo AJPESa

Dejanski lastniki so fizične osebe, ki dejansko obvladujejo neko pravno osebe oziroma podjetje. Z namenom transparentnosti in onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma, se morajo dejanski lastniki vpisati v bazo podatkov RDL, ki jo vodi AJPES.

Za vpis v Ajpes kontaktirajte naše pravnike

Kdo so dejanski lastniki?

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Dejanski lastniki so vse fizične osebe, ki so končni lastniki poslovnega subjekta ali jo nadzirajo ali kako drugače obvladujejo, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija.

Informativni izračun plače

Dejanski lastniki so lahko fizične osebe, ki so:

  • (ne)posredno imetnik vsaj 25 % poslovnega deleža, glasovalnih ali drugih pravic, ali lastništvo 25 % in ene delnice,
  • imajo obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev gospodarskega subjekta ali ki na drug način nadzoruje, usmerja ali bistveno vpliva na odločitve poslovodstva.

Če ugotovitev dejanskega lastnika kot fizične osebe ni možna, se za dejanskega lastnika šteje ena ali več oseb, ki zasedajo položaj poslovodstva (direktor).

Želite registrirati s.p.?

Pri samostojnih podjetnikih ni zahteve, da se vpišejo dejanski lastniki

Zakonska podlaga za vpis v Register dejanskih lastnikov je Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1).

ZPPDFT-1 določa, da morajo dejanske lastnike v RDL vpisati vse pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije, razen:

  • samostojni podjetniki (s.p.),
  • enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), kjer je ista fizična oseba lastnik in edini direktor te družbe (če je direktorjev več ali če je edini družbenik pravna oseba, ta izjema ne velja),
  • posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost (zasebni športni delavci, zasebni zdravstveni delavci, zasebni zdravniki, odvetniki, notarji itd.),
  • neposredni in posredni proračunski uporabniki,
  • tuji skladi, tuje ustanove in podobni pravni subjekti tujega prava, kadar iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji.

Kilometrina 2023

Ustanovite podjetje

Se vam splača odpreti s.p. ali d.o.o.?

Kako se dejanski lastniki vpišejo v RDL

Vpis lahko opravi zakoniti zastopnik podjetja ali po pooblastilu kdorkoli drug. Za vpis podatkov mora imeti oseba urejeno kvalificirano digitalno potrdilo. Novoustanovljena podjetja morajo vpis v RDL urediti v roku 8 dni od registracije podjetja, to je vpisa v Poslovni register Slovenije.

Popoldanski s.p. lahko odprete ob redni zaposlitvi!

Kateri podatki se vpišejo v RDL

V register dejanskih lastnikov se vpišejo podatki o podjetju (firma, naslov, sedež, matična in davčna številka, datum vpisa) in dejanskem lastniku (ime in priimek, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, davčna številka, državljanstvo, višina lastniškega deleža, datum vpisa in izbrisa dejanskega lastnika iz RDL).

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Za vsa vprašanja nas pokličite na 01/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si. Naši pravni in davčni svetovalci so vam vedno na voljo.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja