Go to Top

Poslovni register Slovenije – kako poteka vpis?

Poslovni register Slovenije – prvi korak pri registraciji podjetja je vpis

Podjetnik lahko začne opravljati dejavnost šele po tem, ko je vpisan v Poslovni register Slovenije.

Informativni izračun plače

Poslovni register Slovenije je baza podatkov o vseh poslovnih subjektih s sedežem na območju Republike Slovenije, ki opravljajo dejavnost. Vsebuje tudi podatke o njihovih podružnicah in podružnicah tujih podjetij. Vodi, upravlja in vzdržuje ga Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

računovodsko svetovanje

Informativni izračun za normirance

Kako poteka vpis v Poslovni register Slovenije?

Vpis podjetnika v Poslovni register Slovenije se lahko izvede prek spletnega portal e-VEM z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila ali na fizični točki VEM, ki jo imamo tudi na Dati. Na njej podjetniku zagotavljamo vse informacije in strokovno pomoč. Tako na portalu kot na fizični točki Vem se opravljajo tudi vpisi morebitnih sprememb podatkov ter vpisi prenehanja opravljanja dejavnosti.

Prijava za vpis v Poslovni register Slovenije se vloži na enotnem obrazcu “Prijava za vpis v Poslovni register Slovenije”. Samostojni podjetnik mora vložiti prijavo za vpis najmanj en dan pred želenim datumom vpisa. Prijavo lahko vloži od doma prek sistema e-VEM ali na točki VEM.

poslovni register slovenije

Vendar je postopek registracije s. p. na VEM točki DATA veliko enostavnejši. Referent za bodočega podjetnika poleg prijave za vpis v Poslovni register Slovenije (AJPES obrazec) namreč pripravi še sledeča obrazca:

  • oddaja davčnih podatkov za samostojnega podjetnika – DURS obrazec
  • prijava v obvezna socialna zavarovanja – M1 obrazec

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

Podjetnik obrazce podpiše in referent jih nato po elektronski poti pošlje na ustrezne institucije. Sklep o vpisu podjetnika v poslovni register, bo podjetnik prejel naslednji dan od datuma, ki ga je pri postopku za ustanovitev podjetja predlagal za datum vpisa v register podjetij, na naslov, ki ga je določil ob registraciji. Sklep lahko prejme po pošti, po elektronski pošti (v varni poštni predal) ali osebno na izpostavi AJPES.

Prijavo za vpis s.p. v Poslovni register Slovenije lahko poda tudi pooblaščenec, in sicer na podlagi overjenega pooblastila.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Referent VEM točke svetuje tudi pri izboru dejavnosti

Poleg tega pa vam referent na Datini točki VEM pomaga tudi pri izboru dejavnosti, ki jih boste navedli v prijavi v Poslovni register Slovenije. Pri tem ni potrebno, da se mučite sami, temveč to storite skupaj z referentom ob registraciji podjetja. Referent vas bo opozoril tudi, če za opravljanje katere izmed izbranih dejavnosti obstajajo posebni pogoji, denimo obrtno dovoljenje. Dejavnost lahko samostojni podjetnik začne opravljati šele po tem, ko izpolni predpisane pogoje za posamezno dejavnost.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja