Go to Top

Imate registrski račun? Prenesite račune, saj jih kmalu ne bo več!

V času lastninskega preoblikovanja podjetij se je v zameno za certifikate dobilo delnice, ki so se naložile na registrski račun, ki ga je odprla in vodila Klirinško depotna družba (KDD). S spremembo Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) pa se ti registrski računi ukinjajo.

Vrednostne papirje morate pravne osebe do 30. septembra letos, fizične pa do 1. januarja prihodnje leto, prenesti na račune pri članih KDD (pooblaščenih borznoposredniških družbah in bankah). Po tem roku bo KDD registrske račune ukinila.

KDD bo vsem imetnikom skupaj z obvestilom o ukinitvi registrskega računa brezplačno posredovala izpis stanja vrednostnih papirjev. Na izpisu stanja je razvidno, ali so vrednostni papirji vpisani na registrskem ali že na trgovalnem računu pri članu KDD. Zakon tudi določa, da KDD za izvedbo ukinitve registrskih računov ne zaračunava nadomestil. Vsa dejanja zaradi ukinitve registrskih računov bodo za imetnike brezplačna.

Prijava na izobraževanje

registrski računČe ste imetnik vrednostnih papirjev ljubljanske borze, podatke o ceni razberete na njihovi spletni strani. Za podatke o vrednosti delnic družb, ki niso uvrščene v trgovanje na borzi, se obrnite neposredno na izdajatelja, podatke o knjigovodskih vrednostih pa lahko pridobite pri Agenciji za javnopravne evidence in storitve (Ajpes).

Potrebujete finančno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Registrski račun se ukinja. Kaj morate storiti?

  • Če želite vrednostne papirje obdržati, vse potrebno uredite pri izbranem članu KDD, pri katerem boste imeli odprt račun, na katerega boste prenesli vrednostne papirje z registrskega računa.
  • Če vrednostnih papirjev ne želite več imeti in bi jih radi opustili, morate to sporočiti KDD na obrazcu z overjenim podpisom.
  • Če z vrednostnimi papirji ne boste storili nič od navedenega, bodo vrednostni papirji sodno položeni in boste morali za njihov prevzem opraviti dejanja v okviru sodnega postopka (po Zakonu o nepravdnem postopku (ZNP)).

Registrski račun se ukinja. Do kdaj morate prenesti svoje vrednostne papirje?

Klikni in deli

Če se odločite za opustitev vrednostnih papirjev, ki se nahajajo na registrskih računih, to pomeni nepreklicno in trajno odpoved vrednostnim papirjem brez nadomestila. Imetnik v zvezi z opuščenimi vrednostnimi papirji nima nobenih pravic več.

Prijava na izobraževanje

Vir: KDD.SI

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja