Go to Top

Archives

Tag Archives: borza

Registrski računi se ukinjajo – kam z delnicami?

Konec leta prinaša novost glede vaših morebitnih delnic – registrski računi bodo namreč ukinjeni. Za več kot 200.000 potrošnikov to pomeni, da se morajo do takrat odločiti, kaj storiti z vrednostnimi papirji, ki jih še hranijo na računih. Nobena od rešitev sicer ne bo zastonj, a z informirano izbiro lahko pri stroških prihranite. Podatki Centralne klirinško depotne družbe (KDD) kažejo, da je število potrošnikov, ki se morajo do konca leta Nadaljuj z branjem

Lastniško financiranje- kaj to je? Kako do njega?

Lastniško financiranje in hitra rast podjetja Lastniško financiranje je najbolj pomembno za visoko tehnološka in hitro rastoča podjetja. Podjetjem omogoča lažji dostop do tržnih posojil in drugih oblik financiranja, izboljšuje pa tudi njihovo kreditno sposobnost. Informativni izračun plače Lastniško financiranje so lastna sredstva in sredstva so-vlagateljev Viri lastniškega financiranja so tako lastna sredstva podjetnika kot tudi drugih sovlagateljev, ki jih v podjetje vložijo  v obliki kapitalskih deležev ali v obliki Nadaljuj z branjem

Imate registrski račun? Prenesite račune, saj jih kmalu ne bo več!

V času lastninskega preoblikovanja podjetij se je v zameno za certifikate dobilo delnice, ki so se naložile na registrski račun, ki ga je odprla in vodila Klirinško depotna družba (KDD). S spremembo Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) pa se ti registrski računi ukinjajo. Vrednostne papirje morate pravne osebe do 30. septembra letos, fizične pa do 1. januarja prihodnje leto, prenesti na račune pri članih KDD (pooblaščenih borznoposredniških družbah in Nadaljuj z branjem

Poznate pogoje za borzno posredovanje?

Tudi za borzno posredovanje oziroma opravljanje dejavnosti borznega posredovanja mora imeti ponudnik ustrezno urejeno podjetje ali dejavnost – ali, povedano drugače, ne more kar vsak opravljati dejavnosti borznega posredovanja. Borzno posredovanje: Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom Borzno posredovanje štejemo pod dejavnost Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom (K66.120) po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008. Pod to dejavnost štejemo trgovanje na finančnih trgih za tuj račun, Nadaljuj z branjem