Go to Top

Lastniško financiranje- kaj to je? Kako do njega?

Lastniško financiranje in hitra rast podjetja

Lastniško financiranje je najbolj pomembno za visoko tehnološka in hitro rastoča podjetja. Podjetjem omogoča lažji dostop do tržnih posojil in drugih oblik financiranja, izboljšuje pa tudi njihovo kreditno sposobnost.

Informativni izračun plače

Lastniško financiranje so lastna sredstva in sredstva so-vlagateljev

Viri lastniškega financiranja so tako lastna sredstva podjetnika kot tudi drugih sovlagateljev, ki jih v podjetje vložijo  v obliki kapitalskih deležev ali v obliki delnic. Ne gre torej za zastavljanje sredstev, saj so zaslužki vlagateljev odvisni od dobičkonosnosti podjetja.

računovodsko svetovanje

Slabost lastniškega financiranja pa je ta, da nad delom lastništva in nadzora podjetnik prepusti. Torej, če podjetje propade, ima vlagatelj izgubo, piše Podjetniški portal.

Cilj vlagateljev lastniškega kapitala je, da je podjetje čim bolj uspešno, da raste ter da dosega čim boljše finančne rezultate, zato so pripravljeni s svojim strokovnim znanjem in poslovnimi povezavami pri tem pomagati, še pišejo na portalu.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Lastniško financiranje – kateri vse so mogoči viri?

Viri financiranja podjetja so lahko tako lastniški, kot dolžniški. Slednji se razlikuje v tem, da se poleg izposojenih sredstev izplačuje tudi tudi plačilo v obliki obrestne mere. Lastniško financiranje pa vključuje sredstva, ki so vložena v obliki kapitalskih deležev ali delnic.

Viri lastniškega financiranja:

  • lastna sredstva,
  • zadržani dobiček, amortizacija, rezervacije,
  • skladi in družbe tveganega kapitala,
  • neformalni finančni viri,
  • sredstva drugega podjetja,
  • zaprta prodaja delnic,
  • “mezzanin” oblike financiranja (navidezni lastniški kapital).

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Slovenski podjetniški sklad in nova platforma lastniškega financiranja

Ob tem pa smo zasledili tudi novico, da je Slovenski podjetniški sklad (SPS) konec septembra kot eden izmed ustnovitvenih članov podpisal ustanovno listino za EIF-NPI Equity Platform, platformo za lastniško financiranje, ki si bo prizadevala za olajšanje sodelovanja med Evropskim investicijskim skladom  in nacionalnimi spodbujevalnimi institucijami ali bankami (v nadaljevanju NPI) oziroma med NPI-ji v državah članicah EU. Več podrobnosti pa najdete tukaj.
Vir: Podjetniški portal

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja