Go to Top

Archives

Tag Archives: povezana oseba

Kdo je povezana oseba?

Pisali smo že o tem, kaj je povezana družba, danes pa preverjamo, kaj pomeni oziroma kdo je povezana oseba in kako jo opredeljuje davčna zakonodaja v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Povezana oseba: rezident – nerezident Za povezani osebi se štejeta zavezanec rezident Republike Slovenije (RS) ali nerezident RS in tuja pravna oseba ali tuja oseba, če ima/jo: zavezanec neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 odstotka, Nadaljuj z branjem

Kaj je povezana družba?

Povezana družba – kdaj to je in kdaj ne? Katere vrste družb sodijo pod pojem povezana družba? Povezana družba nastane, ko ena družba ustanovi drugo ali kupi delež (v primeru družbe z omejeno odgovornostjo – d. o. o.) ali delnice druge družbe (v primeru delniške družbe – d. d.). Na ta način se družbe delijo na prvo družbo (t. i. podjetje – mati), ki je obvladujoče podjetje oziroma naložbenik, ki Nadaljuj z branjem