Go to Top

Ustanovitev nove družbe prej kot v 3 mesecih je (ob pogojih) možna!

Ustanovitev nove družbe

Ustanovitev nove družbe prej kot v 3 mesecih je za družbenika možna, v kolikor izpolnjuje z zakonom določene pogoje. Ko jih poznate, rezervirajte termin registracije podjetja prek spletnega obrazca ali pa nas pokličite na 01/600-1530!

Ustanovite d.o.o. ali s.p. na Dati! Pokličite na 01/600-1530!

Ustanovitev nove družbe in zakonodaja

3. odstavek 10.a člena ZGD-1 navaja, da družbenik družbe z omejeno odgovornostjo ne more postati oseba, ki je v zadnjih treh mesecih ustanovila družbo z omejeno odgovornostjo oz. pridobila delež v družbi z omejeno odgovornostjo, ki ni starejša od treh mesecev. Izjema od tega pravila pa so družbe, katerih družbeniki, ki so v zadnjih treh mesecih ustanovil d.o.o., izpolnjuje določene pogoje. To pogoji so:

Za take družbenike družb, ne velja prepoved za ustanovitev nove družbe prej kot v 3 mesecih.  Torej družbenik, ki želi v razmaku na primer dveh mesecev opraviti ustanovitev dveh d.o.o., to lahko stori, če je v prvi družbi zaposlil osebo in je pri njem zaposlena mesec dni, če je po vpisu nove družbe začasni račun spremenil v poslovni račun in ima urejeno poslovanje s Finančno upravo RS.

Informativni izračun plače

Ustanovitev nove družbe in primer registracije družbenikov na DATA točki

Na DATA točki smo imeli primer družbenikov, ki sta prišla na ustanovitev nove družbe, katere dejavnosti so se pretežno nanašale na opravljanje trgovinske dejavnosti. Hkrati pa je eden od družbenikov želel ustanoviti še d.o.o., ki bi se ukvarjala z dejavnostjo zavarovalništva. Agencija za zavarovalništvo ima namreč posebne pogoje za opravljanje dejavnosti zavarovalništva ( 66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov) in eden od pogojev je, da ustanovitev nove družbe za zavarovalniško zastopanje ne dovoljuje opravljanje še drugih dejavnosti, poleg omenjene zavarovalniške dejavnosti. Zato bi moral družbenik posebej ustanoviti še družbo le za opravljanje zavarovalniške dejavnosti. Ustanovitev nove družbe pa družbenik ni mogel opraviti na isti dan ob obisku DATA točke, ker prva družba, kjer je bil 50 odstotni lastnik, še ni izpolnjevala pogojev iz 3. odstavka 10.a člena ZGD-1.

Vas zanimajo pogoji za opravljanje dejavnosti – pišite ali pokličite naše svetovalce in poslali vam bodo ponudbo za individualno svetovanje.

Preberite tudi – Dohodninska lestvica 2022 se je vendarle spremenila!

podjetniško svetovanje

Postanite stranka našega računovodskega servisa!

Izjeme glede ustanovitev nove družbe po 3. odstavku 10.a. člena ZGD-1

Zakon (ZGD-1)  določa izjeme, ki se nanašajo na 3. odstavek 10.a čelna ZGD-1 in jim ni potrebno za ustanovitev nove družbe izpolnjevati prej omenjenih pogojev:

Določila 3. odstavka 10.a čelna ZGD ne veljajo za:

  • srednje in velike družbe, kamor se med drugim prištevajo banke, zavarovalnice in družbe, ki kotirajo na borzi ter za Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB);
  • za ustanavljanje namenskih družb s strani specialnih alternativnih investicijskih skladov oziroma upravljavcev alternativnih investicijskih skladov v njihovem imenu v skladu z določbami zakona, ki ureja upravljavce alternativnih investicijskih skladov, ter zakona, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje,
  • če je bil delež v družbi z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) pridobljen na podlagi prestrukturiranja,
  • če je oseba pridobila delež na podlagi dedovanja,
  • če vse družbe, v katerih je oseba v zadnjih treh mesecih pridobila delež aktivno poslujejo.

Pomembno je, da se družbeniki dobro informirajo o zakonodaji, preden se odločijo za ustanovitev nove družbe. Zaradi izigravanja zakonodaje z ustanavljanjem družb na zalogo, je zakonodajalec sprejel številne omejitve ustanavljanja družb in podjetnikov ter pridobitve statusa družbenika, ki izhajajo iz 10.a. člena ZGD-1. Za tolmačenje zakonodaje prav za vaš specifični primer, so vam na voljo svetovalci naše pravne službe. Za ponudbo plačljivega svetovanja jim pišite na data@data.si ali jih pokličite na telefon 01 6001 530.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja