Go to Top

Davek na finančne storitve

Davek na finančne storitve ni enak DDV

Davek na finančne storitve je poseben davek, ki je stopil v veljavo že leta 2013. Plačuje ga večinoma finančni sektor. Finančne storitve niso obdavčene z DDV-jem, zato davek na finančne storitve nekako nadomešča DDV. Ob izjemnih situacijah je zavezanec za plačilo lahko tudi podjetje ali podjetnik. To pa takrat, v kolikor prejme plačilo za storitve povezane s finančnimi storitvami.

Izračunajte si plačo

Finančne storitve

Potrebujete zanesljivo računovodstvo?

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Kot zapisano, so skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost obračuna DDV oproščene finančne transakcije, med katere sodi:

  • dajanje kreditov oziroma posojil v denarni obliki in posredovanje pri sklepanju teh poslov ter upravljanje kreditov oziroma posojil v denarni obliki, ko te storitve opravlja kreditodajalec oziroma posojilodajalec;
  • izdajanje kreditnih garancij in drugih denarnih jamstev ter upravljanje kreditnih garancij s strani kreditodajalca;
  • transakcije, vključno s posredovanjem, v zvezi z depoziti in tekočimi oziroma transakcijskimi računi, plačili, nakazili, dolgovi, čeki in drugimi plačilnimi instrumenti, razen izterjave dolgov in faktoringa;
  • transakcije, vključno s posredovanjem, v zvezi z valuto, bankovci in kovanci, ki so zakonito plačilno sredstvo, razen bankovcev in kovancev, katerih prodajna cena je določena na podlagi njihove vrednosti kot zbirateljskega predmeta ali na podlagi vrednosti kovine, iz katere so izdelani;
  • transakcije, vključno s posredovanjem (razen upravljanja, hrambe, investicijskega svetovanja in storitev v zvezi s prevzemi), z delnicami, deleži v podjetjih ali združenjih, obveznicami in drugimi vrednostnimi papirji, razen z dokumenti o lastninski pravici na blagu in pravicami in deleži;
  • upravljanje investicijskih skladov;

DAVEK NA KAPITALSKI DOBIČEK SE 01.01.2022 SPREMINJA

V navedenih primerih, ko DDV ni obračunan, se obračuna in plačuje davek na finančne storitve v višini 8,5 odstotka.

 

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

davčno svetovanje

Informativni izračun dohodnine

Davek na finančne storitve in poročanje ter plačilo

Davčno osnovo za davek na finančne storitve predstavlja znesek, ki jo je davčni zavezanec prejel kot plačilo v zvezi z opravljenimi finančnimi storitvami. Praviloma se v praksi takšne provizije opredeljujejo kot nadomestila, provizije, opravnine ali stroški. Glede na dejstvo, da so v večini zavezanci banke, davek na finančne storitve lahko obračunajo in plačajo tudi podjetja in podjetniki. Na primer, če ima podjetje sklenjeno pogodbo z banko za posredovanje strank, za odprtje transakcijskega računa. Za to dobi dogovorjeno provizijo in ta je predmet obdavčitve.

Izračun:

Prejeta provizija: 500 evrov

Davek na finančne storitve (8,5 %): 42,50 evrov

Prihodki od provizije: 457,50 evrov

Želim se prijaviti na e-novice

Davčno obdobje je koledarski mesec, torej se obračun davka pripravi in odda preko portala eDavki, najkasneje zadnji delovni dan meseca po poteku obdobja. Rok za plačilo je enako, zadnji delovni dan meseca, ki sledi davčnemu obdobju za katerega je oddan obračun.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja