Go to Top

Posojilna pogodba je priporočljiva, če ste posodili denar!

Posojilna pogodba je dokument, ki ureja odnos med strankama v primeru posojila. Kdaj jo skleniti in kako naj bo sestavljena?

Če želite pomoč pri sestavi pogodb ali imate vprašanja na področju obligacijskega, delovnega ali gospodarskega prava, se povežite s pravno službo podjetja DATA. Za ponudbo pokličite na 01 600 1530 ali pišite na data@data.si. Kontakte lahko uporabite tudi, če načrtujete ustanovitev podjetja!

Izračunajte si plačo

Kdaj skleniti posojilno pogodbo

Sklenitev posojilne pogodbe je smiselno v primerih, ko gre za posojilo večje vrednosti. V praksi jo največkrat srečamo ob posojilu denarja. Tovrstna pogodba namreč ureja razmerje med posojilodajalcem in posojilojemalcem. Natančno tudi določa pogoje, pod katerimi posojilojemalec prejme določeno posojilo od posojilodajalca in kakšne so pravice in obveznosti obeh strank.

Brezplačno registrirajte podjetje

Pravno svetovanje

Odprite s.p. na DATI!

Posojilna pogodba – kakšna oblika je predpisana?

Čeprav je posojilna pogodba lahko ustna, pa je zaradi varnosti vsekakor priporočljivo, da se jo vedno sklene v pisni obliki. Če je zgolj ustna, bo v primeru spora njen obstoj težko dokazovati. Še posebej, če ni prič, ki so bile prisotne ob sklepanju pogodbe in bi lahko potrdile, da je bila sklenjena.

Mimogrede, vas zanima tudi prodajna pogodba?

Pravilniki za podjetja

Vsebina posojilne pogodbe

Skladno z Obligacijskim zakonikom mora posojilna pogodba vsebovati:

  • podatke o strankah posojilne pogodbe (naziv stranke ter kontaktni podatki);
  • vrsta posojila (določitev, kaj bo posojilodajalec posojilojemalcu posodil);
  • morebitno zavarovanje posojila (če se stranki dogovorita, da se bo posojilo z nečim zavarovalo (recimo s premičnino/nepremičnino), je v posojilni pogodbi potrebno natančno opredeliti sredstva in pogoje za takšno zavarovanje);
  • podatke o morebitnih obrestih oz. stroških (navedba obrestne mere, stroškov obdelave…);
  • rok in način vračila posojila
  • pravice in obveznosti strank
  • morebitne kazenske določbe (določitev morebitne pogodbene kazni ali podobno).

Izračunajte si dohodnino

Posojilna pogodba in zakonodajna podlaga

Posojilna pogodba je v Sloveniji urejena v Obligacijskem zakoniku. Za zagotovitev pravne varnosti in jasnosti je zelo pomembno, da je pripravljena pravilno in skladno z zakonodajo, saj se na ta način stranki izogneta morebitnim nejasnostim in nevšečnostim. Taka pogodba gradi zaupanje med strankama in preprečuje morebitne nepotrebne konflikte. Če potrebujete pomoč pri njeni pripravi, so vam na voljo naši pravni strokovnjaki. Za ponudbo nas kontaktirajte na 01 600 1530 ali na data@data.si.

Prijavite se na e-novice!

Oznake

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja