Go to Top

Prodajna pogodba – obveznosti prodajalca in kupca

Prodajna pogodba se lahko sklene tudi ustno

Prodajna pogodba je pogodba, s katero s katero se prodajalec zaveže, da bo stvar, ki jo prodaja, izročil kupcu tako, da bo ta pridobil lastninsko pravico, kupec pa se zaveže, da bo prodajalcu plačal kupnino.

 Informativni izračun plače

Prodajna pogodba je najpogosteje sklenjen pravni posel

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Prodajna pogodba je pravni posel, ki ga sklepamo skoraj vsakodnevno. Najpogosteje je to nakup blaga v prodajalnah ali na spletu. Tudi vsakdanji nakup živil v trgovini torej predstavlja sklenitev prodajne pogodbe.

Prodajna pogodba je pravno urejena v Obligacijskem zakoniku (OZ), ki jo ureja v 1. poglavju druge knjige.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Obličnost prodajne pogodbe

Za sklenitev prodajne pogodbe ni predpisana posebna obličnost. Prodajna pogodba se torej lahko sklene tudi v ustni obliki.

Pri kupoprodaji nepremičnin velja izjema. Pogodba s katero se prodaja oziroma kupuje nepremičnina, mora namreč obvezno biti sklenjena v pisni obliki.

podjetniško svetovanje

Prodajna pogodba in bistvene sestavine

Da bo prodajna pogodba sklenjena, se morata prodajalec in kupec sporazumeti vsaj glede predmeta prodaje in kupnine.

Predmet prodaje je lahko stvar ali pravica, kupnina pa mora biti vsaj določljiva.

Želite registrirati s.p.?

Prodajna pogodba – obveznosti prodajalca

1. Izročitev stvari

Prodajalec je dolžan izročiti stvar kupcu v času in na kraju, ki sta določena v pogodbi. Če dan izročitve ni določen, mora prodajalec izročiti stvar v primernem roku po sklenitvi pogodbe, glede na naravo stvari in na druge okoliščine.

Stroške z izročitvijo stvari ter stroške pred njo nosi prodajale. Stroške, da se odnese oziroma odpelje stvar, ter vse druge stroške po izročitvi pa nosi kupec.

 Preverite ali vam pripadajo dodatni dnevi letnega dopusta

2. Odgovornost za stvarne napake

Prodajalec odgovarja za stvarne napake, ki jih je stvar imela takrat, ko je nevarnost prešla na kupca, ne glede na to, ali mu je bilo to znano ali ne. Nevarnost preide na kupca z izročitvijo stvari.

Prodajalec odgovarja tudi za tiste stvarne napake, ki se pokažejo potem, ko je nevarnost prešla na kupca, če so posledica vzroka, ki je obstajal že pred tem. Prodajalec pa ne odgovarja za napake, če so bile ob sklenitvi pogodbe kupcu znane ali mu niso mogle ostati neznane.

Če se po prevzemu stvari izkaže, da ima stvar napako, ki je z običajnim pregledom ni bilo mogoče opaziti (skrita napaka), mora kupec obvestiti o njej prodajalca v osmih dneh, sicer izgubi to pravico.

3. Odgovornost za pravne napake

Prodajalec odgovarja tudi za pravne napake prodane stvari. Za pravne napake gre, če ima na prodani stvari kdo tretji kakšno pravico, ki izključuje, zmanjšuje ali omejuje kupčevo pravico. Prodajalec je odgovoren, če kupec o pravni napaki ni bil obveščen in tudi ni privolil, da bi vzel stvar, ki je z njo obremenjena.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Prodajna pogodba – obveznosti kupca

Poglavitni obveznosti kupca, ko je sklenjena prodajna pogodba, sta:

  • Plačilo kupnine: Kupec je dolžan plačati kupnino ob času in v kraju, ki ju določa prodajna pogodba. Če ni dogovorjeno kaj drugega, se kupnina plača ob izročitvi stvari. Če kupnine ni treba plačati ob izročitvi, jo je treba plačati v prodajalčevem prebivališču oziroma sedežu. Pri zaporednih dobavah je dolžan kupec plačati kupnino za vsako dobavo takrat, ko jo prevzame, razen če je dogovorjeno drugače.
  • Prevzem stvari: Prevzem stvari je sestavljen iz dejanj, ki so potrebna, da bi bila izročitev možna, in iz tega, da kupec stvari odnese. Kadar kupec brez utemeljenega razloga noče prevzeti stvari, sme prodajalec odstopiti od pogodbe, če utemeljeno dvomi, da mu bo kupec plačal kupnino.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja