Go to Top

Faktoring – kaj je in kako deluje?

Faktoring je finančna storitev, ki podjetjem omogoča stalno financiranje poslovanja z odkupom nezapadlih terjatev. Gre za storitev, ki pozitivno vpliva na razvoj podjetništva, saj je še posebej primerna za mala, srednja in hitro rastoča podjetja. Ta si s pomočjo faktoringa lahko zmanjšujejo tveganja neplačil s strani kupcev. Ali tudi v vašem podjetju potrebujete finančni nasvet? Na Dati vam nudimo celovito finančno svetovanje, za dodatna pojasnila pa so vam na voljo tudi izkušeni računovodje.

Če pa bi radi osvojili osnove poslovanja, izvajamo številna podjetniška izobraževanja. Za podjetnike začetnike priporočamo Abecedo poslovanja in Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?.

izobraževanje

Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?

Na kaj morate biti pri poslovanju še posebej pozorni normiranci?

Več informacij

Izraz faktoring izhaja iz angleške besede factor, ki med drugim pomeni komisionar, posrednik. Faktor je v finančnem pomenu poslovni partner, ki svojim strankam omogoča financiranje prodaje na način, da financira, zavaruje in upravlja terjatve.

Prijava na izobraževanje

Zakaj faktoring?

Čeprav si podjetja želijo, da bi sredstva dobila takoj, ko je to možno, praktično ne morejo poslovati, ne da bi kupcem odobrila odložene roke plačila. Lahko pa jim pomaga faktoring, saj omogoča takojšnje poplačilo terjatev in s tem zagotovi likvidnost pri poslovanju.

Fakotring podjetjem omogoča, da se zavarujejo pred slabimi terjatvami tako doma kot v tujini. Faktor namreč prevzame tveganje neplačila kupcev in se zaveže, da bo terjatev podjetju poravnal v določenem roku, če kupec ne plača računa. Faktor podjetju denarna sredstva odobri iz odstopljenih terjatev, kar je alternativa bančnim posojilom.

faktoringGre torej za vir kratkoročnega financiranja, ki je koristen predvsem za mala, srednja in hitro rastoča podjetja. Z njim si zagotovijo varno in predvidljivo upravljanje z denarnimi tokovi.

Faktoring pa je zanimiv tudi za večja podjetja. Uspešno in učinkovito upravljanje terjatev namreč pomaga pri poslovanju podjetja, posledično torej tudi pri oceni njegove kreditne in plačilne sposobnosti. S faktoringom podjetja torej lahko neposredno vplivajo na višjo bonitetno oceno.

Kako poteka faktoring?

Faktoring je finančna transakcija, pri kateri podjetje odstopi svojo nezapadlo terjatev faktorju, ki mu vrednost terjatve, zmanjšano za faktorinško provizijo, takoj izplača.

Podjetje je torej odstopnik terjatve oziroma prodajalec blaga/storitve. Svojega kupca obvesti, da bodo vse bodoče terjatve odstopljene faktorju, ki naj mu plačuje račune. Prodajalec nato dobavlja in prodaja blago/storitve in izdaja kupcu račune. Kopije računov posreduje faktorju, ki mu takoj zatem nakaže dogovorjeni znesek financiranja, zmanjšan za faktorinško provizijo.

Potrebujete finančni nasvet? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Ob dospelosti faktor prične s postopki izterjave terjatev do kupca. Ko kupec faktorju poravna račun, faktor opravi obračun obresti za čas trajanja financiranja ter prodajalcu, torej odstopniku terjatev, nakaže preostali znesek.

  • Prodajalec proda in dobavi blago/storitev kupcu ter mu izda račun.
  • Prodajalec terjatev takoj odstopi faktorju (da mu kopijo računa).
  • Faktor prodajalcu poravna račun – nakaže mu dogovorjeni znesek, zmanjšan za faktorinško provizijio.
  • Kupec plača blago ali storitev z nakazilom na račun faktorja.
  • Faktor poračuna plačilo za odstopljeno terjatev, znesek pa zmanjša za obresti na uporabljeno financiranje.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja