Go to Top

Davčni rezident je lahko pravna ali fizična oseba

Davčni rezident – kdo to je in kakšne so njegove obveznosti ureja ta dva zakona!

Davčni rezident Republike Slovenije je pravna ali fizična oseba, ki je zavezana za plačilo davčnih obveznosti v Republiki Sloveniji. To velja tako za davke od dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji, kot tudi tistih, ki imajo vir izven Slovenije. Kdo je davčni rezident Republike Slovenije pojasnjujemo v nadaljevanju.

Informativni izračun plače

Kdo je davčni rezident Republike Slovenije?

Potrebujete davčno svetovanje? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Katera fizična oseba je davčni rezident Republike Slovenije, določa Zakon o dohodnini (ZDoh-2). Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) pa določa, katera pravna oseba je davčni rezident  Republike Slovenije.

Koliko dohodnine boste plačali?

davčno svetovanje

Davčni rezident – pravne osebe

Zavezanec za davek (davčni rezident) po ZDDPO-2 je pravna oseba domačega in tujega prava, pa tudi družba oziroma združenje oseb (vključno z družbo civilnega prava) po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti in ni zavezanec po zakonu, ki ureja dohodnino. Pri tem se za davčnega rezidenta Republike Slovenije šteje zavezanec, ki izpolnjuje vsaj enega izmed naslednjih pogojev:

 • ima sedež v Sloveniji,
 • ima kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Davčni rezident – fizične osebe

Za davčne rezidente Republike Slovenije se v določenem času v davčnem letu šteje oseba, ki:

 • ima uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji,
 • biva izven Slovenije zaradi zaposlitve v diplomatskem predstavništvu, konzulatu, mednarodni misiji ali stalnem predstavništvu Slovenije pri EU ali stalnem predstavništvu pri mednarodni organizaciji, kot javni uslužbenec z diplomatskim ali konzularnim statusom, ali pa je zakonec ali vzdrževani družinski član takega javnega uslužbenca in prebiva s to osebo;
 • je bil rezident Slovenije v kateremkoli obdobju preteklega ali tekočega leta in biva izven Slovenije zaradi opravljanja funkcije poslanca v Evropskem parlamentu;
 • ima svoje običajno bivališče ali središče svojih osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji, ali
 • je v kateremkoli času v davčnem letu prisoten v Sloveniji skupno več kot 183 dni;
 • je bil rezident Slovenije v kateremkoli obdobju preteklega ali tekočega leta in biva izven Slovenije zaradi zaposlitve:
  • v diplomatskem predstavništvu, konzulatu, mednarodni misiji ali stalnem predstavništvu Slovenije pri EU ali stalnem predstavništvu pri mednarodni organizaciji, kot javni uslužbenec v tehnični ali administrativni funkciji, brez diplomatskega ali konzularnega statusa;
  • kot javni uslužbenec ali funkcionar v državnem organu ali organu lokalne skupnosti, in sicer v državi, ki na podlagi vzajemnosti takega uslužbenca ne šteje za svojega rezidenta;
  • kot uslužbenec v institucijah Evropskih skupnosti, Evropski centralni banki, Evropski investicijski banki ali Evropskem investicijskem skladu, ali je zakonec, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti, ali vzdrževan otrok takega uslužbenca in prebiva s to osebo;

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Da ima fizična oseba status davčnega rezidenta Slovenije je dovolj že, da izpolnjuje enega izmed navedenih kriterijev.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Obseg davčne obveznosti rezidentov in nerezidentov

Davčni rezident Republike Slovenije je v Sloveniji zavezan za plačilo davka od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji, kot tudi od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir izven Slovenije.

Davčni nerezident pa je zavezanec za plačilo davka v Sloveniji le od dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja