Go to Top

Prijava v evidenco brezposelnih – so kakšne omejitve za posameznike?

Prijava v evidenco brezposelnih

Prijava v evidenco brezposelnih se opravi pri Zavodu RS za zaposlovanje. Prijava v evidenco brezposelnih oseb je prostovoljna in ni obvezna. Obstajajo določene izjeme posameznikov, ki se ne morejo vpisati v evidenco brezposelnih. Katere so?

Ustanovitev d.o.o.

Prijava v evidenco brezposelnih – kakšne pravice vam pripadajo?

Z vpisom v evidenco brezposelnih oseb vam je zagotovljena pomoč Zavoda RS za zaposlovanje pri iskanju zaposlitve. V kolikor pa vlagatelj izpolnjuje določene zakonske pogoje, pa lahko pridobi tudi pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti. Te so npr. pravica do denarnega nadomestila, pravica do plačila prispevkov za obvezna socialna zavarovanja, pravica do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje eno leto pred izpolnitvijo minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

Uporabite kalkulator za informativni izračun plače!

pravno svetovanje

Preberite tudi – Kilometrina 2022, kaj je drugače?

Prijava v evidenco brezposelnih – kdo ne izpolnjuje pogojev za vpis v evidenco?

Pred vpisom v samo evidenco mora vlagatelj izpolnjevati določene obveznosti. Prijava v evidenco brezposelnih vsebuje dve omejitvi, in sicer preverja se starost vlagatelja ter kakšen status ima vlagatelj. V pravni službi Data d.o.o. strankam pomagamo tudi pri tovrstnih vprašanjih. Največkrat se stranke na nas obrnete s takšnimi vprašanji, in sicer ali je možna prijava v evidenco brezposelnih v primeru zapiranja podjetja. Na primer za nekoga, ki je hkrati družbenik in hkrati poslovodna oseba v kapitalski družbi, ni možna prijava v evidenco brezposelnih. V kolikor bi bil samo poslovodna oseba (večosebne d.o.o.), pa je prijava v evidenco brezposelnih možna, ob izpolnjevanju še drugih pogojev.

Prijava v evidenco brezposelnih bo možna, če ste stari od 15 do 65 let, ste zmožni za delo, aktivno iščete zaposlitev in ste pripravljeni sprejeti ustrezno oziroma primerno zaposlitev, ki vam jo ponudi zavod, ter:

  • niste v delovnem razmerju;
  • niste samozaposleni;
  • niste družbenik in hkrati poslovodna oseba v osebni in kapitalski družbi;
  • niste ustanovitelj in hkrati poslovodna oseba v zavodu;
  • niste pokojninsko in invalidsko zavarovani kot kmetje;
  • niste upokojenci;
  • nimate statusa dijaka, vajenca ali študenta;
  • nimate statusa udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let.

Preberite tudi – Koliko znašajo prispevki za s.p. v letu 2022?

Prijava v evidenco brezposelnih je možna tudi za tujce

Prijava v evidenco brezposelnih je možna tudi za tujce, in sicer za tiste:

– z državljanstvom države, ki ni članica EU, EGP ali Švicarske konfederacije (v nadaljnjem besedilu: državljan tretje države) in ima prost dostop na slovenski trg dela,

– z veljavnim enotnim dovoljenjem za prebivanje in delo, izdanim na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo,

– z modro karto EU ter

– tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o pravočasno vloženi vlogi za izdajo nadaljnjega dovoljenja za prebivanje ter na podlagi zaposlitve ali samozaposlitve izpolnjuje pogoje za prejemanje denarnega nadomestila za primer brezposelnosti v Republiki Sloveniji, dokler prejema to nadomestilo.

Izjemoma se lahko prijava v evidenco brezposelnih opravi za brezposelno osebo, ki ima status dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let, če prejema denarno nadomestilo, dokler ga prejema.

Ostanite na tekočem: prijavite se na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja