Go to Top

Zapiranje podjetja: Kako najhitreje zapreti d.o.o.?

Zapiranje podjetja lahko poteka na več različnih načinov

Zapiranje podjetja lahko poteka na več načinov. Najpogosteje se izpelje postopek redne likvidacije, kadar pa je podjetje insolventno, je potreben postopek stečaja. Pod določenimi pogoji pa je mogoče zapiranje podjetja tudi po skrajšanem postopku, brez likvidacije. V nadaljevanju pojasnjujemo, kdaj je mogoče podjetje (d. o. o.) zapreti po skrajšanem postopku in kako ta poteka.

Informativni izračun plače

Prenehanje poslovanja in zapiranje podjetja

Ko podjetje preneha poslovati, je čas, da družbeniki izpeljejo tudi formalni postopek za zapiranje podjetja. Najhitrejši in najenostavnejši je postopek za zapiranje podjetja po skrajšanem postopku, brez likvidacije. Vendar pa mora za takšen postopek podjetje izpolnjevati določene pogoje.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Pogoji za zapiranje podjetja po skrajšanem postopku

Podjetje (d. o. o.) lahko preneha po skrajšanem postopku, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  • poplačane so vse obveznosti družbe,
  • urejena so vsa razmerja z delavci,
  • družbeniki izjavijo, da prevzemajo morebitne preostale obveznosti družbe.

Pravni nasvet

Kako poteka postopek?

Postopek za zapiranje podjetja po skrajšanem postopku brez likvidacije je potrebno izpeljati s pomočjo notarja.

Družbeniki morajo najprej sprejeti sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku. Sklep mora vsebovati:

Potrebujete davčno svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

  • firmo in sedež družbe,
  • organ, ki je sprejel sklep o prenehanju,
  • podatek, da gre za prenehanje po skrajšanem postopku,
  • število družbenikov, njihova imena in priimke s prebivališči ter
  • predlog o delitvi premoženja.

Družbeniki morajo prav tako podpisati izjavo, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so urejena vsa razmerja z delavci in da prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe. Izjava mora biti notarsko overjena.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Predlog za izbris družbe

Predlog za izbris družbe, ki sta mu priložena zgoraj omenjeni sklep in izjava družbenikov, družbeniki vložijo preko notarja.

Sklep o prenehanju registrsko sodišče objavi z navedbo imen, priimkov in prebivališč ali firm in sedežev vseh družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom. Zoper sklep o prenehanju je dopusten ugovor v 15 dneh. Če ugovor ni vložen ali je zavrnjen, izda registrsko sodišče sklep o izbrisu družbe iz registra in ga objavi. Tudi proti temu sklepu je dovoljena pritožba v 15 dneh od dneva objave.

Po pravnomočnosti sklepa o izbrisu se družba izbriše iz registra, v 30 dneh od dneva izbrisa pa je potrebno oddati še zaključne računovodske izkaze in davčni obračun.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja