Go to Top

Preverite, kdaj so podani elementi delovnega razmerja in se izognite kaznim!

Ali želite opravljati delo le za enega naročnika? Ali veste katero pravno podlago uporabiti? Ali želite skleniti pogodbo o zaposlitvi? Ali ste preverili ali so pri vašem delu podani elementi delovnega razmerja? Če ste v dvomih, se obrnite na našo pravno službo. Ali gre za delo, ki se lahko opravlja preko avtorske pogodbe ali podjemne pogodbe?

Informativni izračun plače

Elementi delovnega razmerja in sodba Vrhovnega sodišča: Odsotnost volje delodajalca za sklenitev delovnega razmerja je irelevantna!

Vas zanimajo elementi delovnega razmerja? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Vrhovno sodišče je v sodbi št. VIII Ips 171/2018 z dne 6.2. 2019 odločilo, da je volja delodajalca irelevantna. Pri ugotavljanju obstoja delovnega razmerja, je odsotnost volje delodajalca, da sklene pogodbo o zaposlitvi, irelevantna. Delodajalec, ki se svojim obveznostim iz delovnega razmerja želi izogniti tako, da z delavcem sklene pogodbo civilnega prava, čeprav bi moral skleniti pogodbo o zaposlitvi, več kot očitno nima volje skleniti pogodbe o zaposlitvi. Namen zakonske ureditve je preprečiti delodajalcu, da delavca (kot šibkejšo pogodbeno stranko) prikrajša za pravice (delovne in socialne), do katerih bi bil ta upravičen.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Kot je ugotovilo sodišče v konkretnem primeru, je imela tožnica status samozaposlene osebe, na podlagi avtorske pogodbe pa je opravljala delo novinarke. Delo je opravljala 40 ur tedensko. Delo je opravljala kontinuirano in nepretrgoma. Delo je opravljala po navodilih in pod nadzorom delodajalca. Delo je opravljala v delovnih prostorih delodajalca. Uporabljala je delovna sredstva delodajalca. Prav tako je morala v naprej usklajevati termin dopusta. V primeru odsotnosti z dela zaradi dopusta, je bila delavka plačana.

Pravni nasvet

Kateri so temeljni elementi delovnega razmerja?

Glede na t. i. definicijo delovnega razmerja po Zakonu o delovnih razmerjih so bistveni elementi delovnega razmerja:

  • prostovoljna vključitev v organiziran delovni proces delodajalca,
  • plačilo za delo,
  • osebno opravljanje dela,
  • nepretrgano opravljanje dela,
  • opravljanje dela po navodilih,
  • opravljanje dela pod nadzorom delodajalca.

Predenj se torej odločite za delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali pa na katerikoli drugi pravni podlagi, vam predlagamo posvet s pravnim strokovnjakom! Pokličite nas, da skupaj s pravnim in davčnim svetovalcem preverimo, na kaj morate biti pozorni.

Posebej je potrebno preveriti, ali so podani elementi delovnega razmerja.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja