Go to Top

Zaposlitev tujcev v slovenskem podjetju – kako?

Zaposlitev tujcev v slovenskem podjetju – ali obstajajo izjeme pri zaposlovanju?

Zaposlitev tujcev je pogosta rešitev za slovenska podjetja, sploh za tiste dejavnosti, kjer se predvideva pomanjkanje kadra. Pod kakšnimi pogoji lahko zaposlite tujce v vašem slovenskem podjetju? Ali obstajajo kakšne izjeme pri zaposlovanju tujcev? V našem podjetju DATA doo med drugim ponujamo tudi storitve za tujce. Pomagamo pri ustanovitvi podjetij tujcev ter dovoljenjih za prebivanje in delo tujcev. Za plačljivo ponudbo nas lahko pokličete na telefonsko številko 01-600/1530 ali nam pišite na elektronski naslov data@data.si.

Informativni izračun plače

Zaposlitev tujcev – kakšna je postopek zaposlovanja državljanov iz drugih članic EU?

Kdo se sploh smatra za tujca? Pod pojem tujec načeloma spadajo državljani tretjih držav. Gre za države, ki niso članice Evropske Unije, EGP ali Švicarske konfederacije. Če bi v podjetju želeli zaposliti državljana EU, EGP ali pa Švicarske konfederacije, lahko to izvedete pod istimi pogoji kot če bi zaposlovali slovenskega državljana. Za njihovo zaposlitev ne rabite pridobiti predhodnega delovnega dovoljenja oziroma soglasja zavoda k zaposlitvi.

Želite registrirati s.p.?

Zaposlitev tujcev iz tretjih držav v slovenskem podjetju pokriva 17. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT)

Bolj pogosto vprašanje slovenskih podjetnikov pa je, kako izgleda zaposlitev tujcev iz tretjih držav. Sploh za deficitarne poklice je zanimanje za njihovo zaposlitev v Sloveniji zelo veliko. Ne glede na to, ali imate d.o.o. ali pa ste registrirani kot samostojni podjetnik, lahko v vašem podjetju zaposlite tujce. Za njih boste morali pridobiti delovno dovoljenje ali pa soglasje k zaposlitvi s strani Zavoda RS za zaposlovanje. Izdajo delovnega dovoljenja ali soglasja opredeljuje 17. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT).

ZASLUŽITE DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

podjetniško svetovanje

Informativni izračun za normirance

Pogoji za zaposlitev tujcev iz tretjih držav

Pogoji, ki jih za zaposlitev tujcev mora izpolniti podjetje, so sledeči:

  1. v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe;
  2. delodajalec je ustrezno registriran ali vpisan v registru kmetijskih gospodarstev oziroma v poslovnem registru za opravljanje dejavnosti, v okviru katere bo tujec opravljal delo;
  3. delodajalec ni v postopku likvidacije ali stečaja;
  4. prav tako mora delodajalec izpolniti pogoj aktivnega poslovanja, kar pomeni:

–  da je pri delodajalcu najmanj šest mesecev pred vložitvijo vloge že zaposlena in vključena v obvezna socialna zavarovanja najmanj ena oseba, zaposlena za poln delovni čas, ali

–  da je delodajalec kot posameznik, registriran za opravljanje dejavnosti oziroma vpisan v register kmetijskih gospodarstev, najmanj šest mesecev pred vložitvijo vloge vključen v obvezna socialna zavarovanja ali

–  da je imel delodajalec v vsakem od zadnjih šestih mesecev pred vložitvijo vloge prilive iz naslova opravljanja dejavnosti najmanj v višini 10.000 evrov na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji.

Razmišljate o ustanovitvi popoldanskega s.p.-ja? To lahko storite pri nas!

Pogoji za zaposlitev tujcev iz tretjih držav

Prav tako je potrebno izpolnjevati naslednje pogoje za zaposlitev tujcev iz tretjih držav:

  1. delodajalec je za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve vloge ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šest mesecev, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja, če je zaposloval delavce, in nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti;
  2. preverja se, da ni izkoriščena kvota iz 41. člena ZZSDT;
  3. tujec mora izpolnjevati pogoje, ki jih zahteva delodajalec;
  4. s strani delodajalca je priložena podpisana pogodba o zaposlitvi, v skladu z določbami tega zakona.

Obstaja pa izjema k izpolnjevanju 4. točke tega člena. Za delodajalce, ki so registrirani manj kot 6 mesecev se pogoj iz 4. točke prejšnjega odstavka šteje za izpolnjen, če je delodajalec pred vložitvijo vloge investiral najmanj 50.000 evrov v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo.

Postanite stranka našega računovodskega servisa!

Zaposlitev tujca z visokošolsko izobrazbo – izjema pri zaposlitvi

17. člen ZZSDT pa v 3. točki predvideva še eno izjemo pri zaposlitvi tujcev. V kolikor nameravate zaposliti tujca z vsaj zaključeno visokošolsko izobrazbo, se pogoj aktivnega poslovanja (4. odstavek 1. točke 17. člena ZZSDT) ne preverja. Upošteva se tudi izobrazba, pridobljena v drugih državah (tudi izven EU), v kolikor je izobrazbena listina primerno overjena v skladu s pravili o mednarodnih overitvah.

Potrebujete pravni nasvet? Tega vam lahko pripravijo naši svetovalci!

Postopek za zaposlitev tujca z visokošolsko izobrazbo pa zahteva še sledeče korake. Preden lahko tujec odda vlogo za enotno dovoljenje za delo in bivanje, mora delodajalec opraviti postopek kontrole trga dela. V praksi to pomeni, da na podlagi objave prostega delovnega mesta na ZRSZ zavod preveri, če v evidenci brezposelnih oseb ni primerne osebe za zasedbo tega delovnega mesta. To opredeljuje tudi prvi odstavek 1. točke 17.člena ZZSDT. V samem postopku mora imeti tudi zakoniti zastopnik podjetja urejen status v Sloveniji. V praksi to pomeni, da je to državljan Slovenije ali EU. Ali pa ima dovoljenje za stalno bivanje v Sloveniji. Lahko pa to dokazuje tudi s pridobljenim osebnim delovnim dovoljenjem, oziroma če je kot tuj zastopnik v tem podjetju že dobil dovoljenje za delo in bivanje za zastopnika.

V vsakem primeru pa mora podjetje izpolnjevati vse ostale pogoje iz 4. točke 17.člena ZZSDT – le 4. odstavka 1. točke ni treba dokazovati.

Prijavite se na seminar Prednosti in slabosti samozaposlitve!

Kako poteka zaposlitev tujcev iz tretjih držav?

V primeru za zaposlitev tujcev iz večine tretjih držav poteka tako, da tujec odda vlogo za enotno dovoljenje za delo in bivanje v Sloveniji. Izjema je le, če gre za zaposlitev tujca iz Srbije ali Bosne in Hercegovine. S tema državama ima namreč Slovenija sklenjen sporazum o zaposlovanju, ki predvideva dva ločena postopka za pridobivanje dovoljenja za delo in bivanje. Najprej namreč delodajalec odda vlogo za dovoljenje za delo, ki ga ZRSZ načeloma izda za 3 leta. Potem pa delavec odda še vlogo za dovoljenje za prebivanje. Zaposleni iz Srbije in BiH se lahko na podlagi tega sporazuma po enem letu zaposlitve pri prvem delodajalcu zaposlijo v katerem koli slovenskem podjetju. V primeru nejasnosti glede zaposlovanja tujcev se lahko vedno obrnete naše svetovalce. Za plačljivo svetovanje lahko pokličete na telefonsko številko 01-600/1530 ali nam pišite na elektronski naslov data@data.si.

Želim se prijaviti na e-novice

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja