Go to Top

Zastopnik podjetja

Zastopnik podjetja

Zastopnik podjetja se bo moral skupaj z družbenikom podjetja odpraviti na točko SPOT Registracije. Na postopek morata prinesti osebni dokument. Če je več družbenikov podjetja, se morajo na postopku zglasiti vsi. Zakaj? Osebno podpišejo sklep o spremembi zastopnikov podjetja, novi zastopnik podjetja pa na postopku podpiše izjavo zastopnika. Kaj je dobro vedeti pred imenovanjem novega zastopnika v podjetju?

Izračunajte si plačo!

Zastopnik podjetja – samostojno ali skupinsko zastopanje

Akt o ustanovitvi ali družbena pogodba pripravljena v Vem obliki avtomatično določa samostojno zastopanje v podjetju. Skupinsko zastopanje v podjetju pa je mogoče določiti le v aktu ali družbeni pogodbi, ki jo pripravi notar.

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Kdo je lahko zastopnik podjetja?

Zastopnik podjetja je lahko polnoletna oseba, ki pri postopku registracije podjetja (d.o.o.) ali postopku naknadnega vpisa zastopnika v podjetje,  podpiše izjavo zastopnika, kjer izjavlja:

  1. da soglaša s svojim imenovanjem na to funkciji in
  2. da za njegovo imenovanje ni ovir iz po drugem odstavku 255. člena ZGD-1

Registrsko sodišče resničnost izjave preverja po uradni dolžnosti z vpogledom v kazensko evidenco ministrstva za pravosodje.

pravno svetovanje

Katere so omejitve pri imenovanju zastopnika podjetja, ki se nanašajo na 2. ostavek 255. člena ZGD-1?

Član organa vodenja ali nadzora v podjetju je lahko vsaka poslovno sposobna fizična oseba, razen oseba, ki:

  • je že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
  • je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora;
  • ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved, ali
  • je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.

Želite ostati na tekočem? Prijavite se na e-novice

Zastopnik podjetja po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) je poslovodja (direktor) podjetja, ki na lastno odgovornost vodi posle podjetja in ga zastopa. Lahko sprejema vse odločitve v okviru delovanja podjetja in odločitve o sklepanju poslov s tretjimi osebami. Podjetje ima lahko več zastopnikov.

Kako pa je z imenovanjem prokurista v podjetju?

Enak postopek se izpelje tudi v primeru imenovanju prokurista. Tudi v tem primeru je zahtevana fizična prisotnost.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja