Go to Top

Stavbno zemljišče in oprostitve plačila NUSZ

Stavbno zemljišče – v določenih primerih ste oproščeni plačila NUSZ

Stavbno zemljišče in njegova uporaba sta podvržena plačilu nadomestila, katerega višino določi občina, kjer se zemljišče nahaja. Pogovorno je to nadomestilo bolj znano kot plačilo NUSZ, ki so ga dolžni plačati neposredni uporabniki nepremičnine (praviloma lastnik, lahko pa tudi najemnik). Obstajajo pa izjeme, ko je uporabnik oproščen plačila NUSZ.

Izračunajte si plačo!

Kaj je stavbno zemljišče?

Potrebujete nasvet glede davčnih vidikov oddajanja nepremičnine? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Nezazidano stavbno zemljišče je zemljiška parcela na območju, ki je s prostorskim planom namenjeno za graditev objektov. Zazidano stavbno zemljišče pa je zemljiška parcela na kateri je zgrajen objekt. Kot takšno je praviloma opremljeno s komunalno infrastrukturo, torej ima urejen dostop (cesto), je priključeno na kanalizacijo, na električno omrežje, opremljeno s plinovodom, opremljeno z javno razsvetljavo itd.

Regres za upokojence 2021

Od česa je odvisna višina nadomestila za stavbo zemljišče?

Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine stavbe. Višina NUSZ je odvisna od:

  • namembnosti stavbnega zemljišča,
  • lege oziroma območja, kjer se nahaja stavbno zemljišče
  • opremljenosti s komunalno infrastrukturo in dejanske možnosti priključitve na komunalno infrastrukturo

Točen postopek izračuna, točkovanje in vrednost točke predpišejo občine v Odloku o nadomestilu za uporabno stavbnega zemljišča. Odloki so javno dostopni na spletnih straneh občin.

UPN plačilni nalog – kako ga pravilno izpolniti

podjetniško svetovanje

Oprostitev plačila NUSZ

Plačilo NUSZ se na zahtevo za dobo 5 let oprosti občanu, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal oziroma nadzidal družinsko stanovanjsko hišo. Občina lahko predpiše oprostitev oziroma delno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča tudi za občane z nižjimi dohodki, torej tistimi, ki prejemajo socialno pomoč. V obeh primerih je treba na občino poslati dopis, ki ga zavezanec običajno sestavi sam. Določene občine pa imajo na svojih spletnih straneh za ta namen objavljene svoje obrazce.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Posamezne občine pa določajo tudi druge izjeme, ko so zavezanci oproščeni plačila nadomestila za stavbno zemljišče ali pa so upravičeni do sorazmerno odmerjenega plačila NUSZ. V občini Ljubljana npr. skladno s veljavnim Odlokom velja, da so plačila nadomestila NUSZ oproščena podjetja, ki so v  fazi inkubacijske dobe, pozneje pa plačujejo 50% nižje nadomestilo za stavbno zemljišče.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja