Go to Top

NUSZ položnice že prihajajo v vaše nabiralnike

Plačilo nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča

Občine, oziroma finančna uprava (FURS) v njihovem imenu, so že začele pošiljati položnice za plačilo nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Med njimi so tudi mestne, na primer Maribor, Slovenj Gradec, Ptuj, Novo mesto … Za zdaj samo podjetjem so položnice poslali tudi v Celju in Ljubljani. Sicer pa lahko večina lastnikov nepremičnin pričakuje položnice za plačilo v prihodnjih tednih.

Izračunajte si plačo!

Potrebujete zanesljivo davcno svetovanje

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Kaj je NUSZ?

NUSZ je kratica za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. V zvezi z NUSZ davčni organ izvaja odmero in pobiranje te dajatve za občino. FURS odmeri NUSZ v roku treh mesecev po prejemu podatkov, ki mu jih posreduje občina. V tem primeru zavezancu izda odločbo s plačilnim nalogom. Odločba se izda po uradni dolžnosti enkrat letno. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je prihodek občine, kjer nepremičnina leži in se plača na prehodni davčni podračun občine.

davčno svetovanje

Kdo je zavezan za plačilo NUSZ?

Zavezanec za plačilo je neposredni uporabnik nepremičnine. Praviloma je to lastnik, lahko pa tudi najemnik. Če se ta med letom spremeni, ima zavezanec, ki mu je bila izdana odločba, v roku 15 dni po spremembi pravico zahtevati, da se odločba spremeni tako, da se njegova obveznost zmanjša in novemu zavezancu določi ustrezni znesek nadomestila.

Želim se prijaviti na e-novice

Kako izvesti plačilo?

  • Odmerjena obveznost do višine 25 EUR se plača v 1x znesku in sicer v roku 30 dni od vročitvi odločbe.
  • Odmerjena obveznost nad 25 in vse do 200 EUR se plača v 2 obrokih in sicer: 1 obrok v roku 30 dni od vročitve odločbe in drugi obrok v roku 150 dni od vročitve odločbe
  • Odmerjena obveznost nad 200 EUR se plača v 4 obrokih, in sicer: obrok v roku 30 dni od vročitve odločbe; obrok v roku 90 dni od vročitve odločbe; obrok v roku 150 dni od vročitve odločbe; obrok v roku 230 dni od vročitve odločbe

Kako se giblje višina odmerjenega NUSZ?

V večini občin NUSZ letos niso dražili, ponekod pa bodo višino spreminjali le v skladu z rastjo oziroma lanskim znižanjem cen življenjskih potrebščin. V Ljubljani naj bi tako bil letos glede na lansko leto za 0,99 odstotka nižji.

pravno svetovanje

Katera plačila še bremenijo lastnike nepremičnin?

Ob položnici za NUSZ pa nekateri lastniki nepremičnin vsako leto prejmejo še položnico za plačilo, prav tako občinskega, davka na premoženje. Ta davek plačajo lastniki ali uživalci nepremičnine kot npr. hiše, stanovanja, samostojne garaže, vikenda, poslovnih prostorov (če je lastnik fizična oseba).

Ta davek pa se obračuna le v primeru, da stanovanjska površina znaša več kot 160 m2 in v njej živi uživalec nepremičnine ali njegov ožji družinski član. Plačila tega davka na premoženje ste lahko oproščeni za prvih 10 let, vendar le gre za novogradnjo ali obnovljeno nepremičnino, kateri se je vrednost zaradi prenove zvišala za več kot polovico.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja