Go to Top

Stečajni postopek nad gospodarsko družbo

Stečajni postopek je postopek, ki se vodi zaradi insolventnosti gospodarske družbe in praviloma povzroči, da se družba po zaključku postopka izbriše iz sodnega registra in s tem preneha. Kdaj je družba insolventna, kako teče stečajni postopek in na kaj morajo biti pozorni upniki bomo predstavili v nadaljevanju.

Izračunajte si plačo!

Potrebujete strokovno podporo čez stečajni postopek? DATA d.o.o. je pravi naslov za vas!

Pri podjetju DATA d.o.o. smo zavezani k podpori podjetnikom v vseh situacijah, tudi ko podjetje zaključuje svojo pot. Ponujamo vam računovodsko, pravno in davčno svetovanje. Tudi čez stečajni postopek ne rabite hoditi sami. Pokličite nas na 01 600 1530 ali nam pišite na data@data.si!

Ustanovite podjetje hitro in brezplačno!

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Kdaj so izpolnjeni pogoji za začetek stečajnega postopka?

Stečajni postopek ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Gre za obliko prenehanja gospodarske družbe, ki pride v poštev v primeru insolventnosti.

 Insolventnost je položaj, ki nastane, če družba:

 • v daljšem obdobju ni sposobna poravnati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju (trajnejša nelikvidnost) ali
 • postane dolgoročno plačilno nesposobna.

Vse o normiranem s.p.

Ustanovite d.o.o. na DATA točki

Predlog za začetek stečajnega postopka

Stečajni postopek se začne s sklepom sodišča, ki ga ta sprejme na predlog upravičenega predlagatelja.

Predlog za stečajni postopek lahko v skladu z zakonom vložijo:

 • dolžnik – insolventna družba,
 • osebno odgovorni družbenik dolžnika,
 • upnik, ki verjetno izkaže:
  • svojo terjatev do dolžnika, proti kateremu predlaga začetek postopka, in
  • okoliščino, da dolžnik zamuja s plačilom te terjatve več kot dva meseca,
 • Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, ki verjetno izkaže:
  • terjatve delavcev do dolžnika, proti kateremu predlaga začetek postopka, in
  • okoliščino, da dolžnik zamuja s plačilom teh terjatev za več kot dva meseca.

Popoldanski s.p. lahko odprete ob redni zaposlitvi!

Sklep sodišča, s katerim se začne stečajni postopek

Če so izpolnjeni pogoji, sodišče izda sklep, s katerim se začne stečajni postopek. Sklep vsebuje:

 • identifikacijske podatke o stečajnem dolžniku in
 • odločitev sodišča o začetku postopka.

Poleg sklepa, s katerim se začne stečajni postopek, sodišče izda tudi oklic, s katerim o postopku obvesti upnike dolžnika. Oba dokumenta (sklep in oklic) sodišče istega dne objavi na spletnem portalu AJPES.

Dnevnice 2023

Prenehanje pooblastil zastopnikov družbe in imenovanje stečajnega upravitelja

Ko se stečajni postopek začne, prenehajo vsa pooblastila dolžnikovih zastopnikov, prokuristov in drugih pooblaščencev za zastopanje. Istočasno prenehajo tudi pooblastila poslovodstva dolžnika za vodenje njegovih poslov.

Pooblastila za zastopanje in vodenje poslov z začetkom postopka pridobi imenovani stečajni upravitelj. Upravitelja imenuje sodišče s sklepom, s katerim se začne stečajni postopek.

Koliko znašajo prispevki za s.p. v 2023?

Upniki stečajnega dolžnika – na kaj morajo biti pozorni?

Upniki stečajnega dolžnika morajo v postopku svoje terjatve do dolžnika ustrezno prijaviti. Vse terjatve, ki niso pravočasno prijavljene, prenehajo in jih ni več mogoče uveljavljati.

Rok za prijavo terjatev je 3 mesece po objavi oklica o začetku tega postopka.

Preberite še: Amortizacija osnovnih sredstev

Kaj mora vsebovati prijava terjatev?

Prijava terjatve mora vsebovati:

 • določen zahtevek za priznanje terjatve v postopku,
 • opis dejstev, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka, in dokaze o njih.

Kilometrina 2023

Stečajni postopek in sklep o preizkusu prijavljenih terjatev

Upravitelj se mora v enem mesecu po poteku roka za prijavo o vsaki terjatvi določno izreči, ali jo priznava ali prereka. Sklep o preizkusu terjatev sprejme sodišče in ga javno objavi.

Upniki, katerih terjatve so prerekane, imajo možnost v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu terjatev vložiti tožbo za ugotovitev obstoja terjatve.

Izberite zanesljiv računovodski servis!

Oblikovanje stečajne mase in zaključek postopka

Premoženje stečajnega dolžnika se oblikuje v stečajno maso, ki se v stečajnem postopku unovči in uporabi za:

 • kritje stroškov postopka ter
 • popolno ali delno poplačilo priznanih terjatev upnikov.

Po končani razdelitvi stečajne mase, upravitelj pripravi končno poročilo in ga predloži sodišču. Na podlagi končnega poročila upravitelja sodišče izda sklep o končanju stečajnega postopka. Na podlagi pravnomočnega sklepa o končanju postopka za stečaj pa se stečajni dolžnik po uradni dolžnosti izbriše iz sodnega registra.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Za vsa vprašanja glede stečajnega postopka nas pokličite na 01/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si. Naši pravni in davčni svetovalci  vam bodo svetovali glede na individualne potrebe vašega podjetja. Sledite nam tudi na Facebooku ali LinkedInu, da boste na tekočem z najnovejšimi nasveti in informacijami za podjetnike.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja