Go to Top

Izračun podjemne pogodbe

Izračun podjemne pogodbe je ključno izpeljati še pred podpisom pogodbe

Izračun podjemne pogodbe je priporočljivo narediti še pred podpisom pogodbe, saj se na podlagi tega izplačevalec lažje odloča o višini izplačila. Poleg neto nakazila fizični osebi so obvezna tudi plačila dajatev in prispevkov. Poznati je potrebno tudi razlike med podjemno pogodbo in zaposlitvijo.

Individualen izračun podjemne pogodbe in vaših prihodkov povezanih z njo lahko izvedete na tej povezavi!

Izračunajte si plačo

Kje je urejeno izvajanje del prek podjemnih pogodb?

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Obligacijski zakonik ureja pravno razmerje med naročnikom in izvajalcem. Praviloma je izvajalec pri svojem delu samostojen, pogoj pa je tudi, da gre za enkratno delo. V nasprotnem primeru bi lahko prišlo do prekrška, saj če obstajajo elementi delovnega razmerja, je potrebno skleniti pogodbo o zaposlitvi skladno z Zakonom o delovnih razmerjih.

S tem bi se spremenilo razmerje in tudi izračun podjemne pogodbe, ki bi v tem primeru predstavljal dejansko obračun plače. Izjemoma je mogoče, da bi zaposleni s svojim delodajalcem sklenil tudi podjemno pogodbo. V takem primeru pa je priporočljiv predhodni posvet s pravnim strokovnjakom, ki bo pravilno presodil naravo razmerja.

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Honorarna pogodba, podjemna pogodba in pogodba o delu

Vse našteti izrazi se v praksi uporabljajo med podjetniškimi pogovori, vendar je dejstvo, da napeljujejo na enako situacijo oziroma pravno razmerje. Za pravilni izračun podjemne pogodbe potrebujemo podatek o prejemniku, fizični osebi, in sicer ali je ta oseba že vključena v obvezno zdravstveno zavarovanje ali ne. Izračun se namreč razlikuje glede na to, ali je izvajalec obvezno zavarovan (npr. redno zaposlen) ali ne.

davčno svetovanje

Izplačevalci morajo poznati višino celotnega stroška še pred pogajanji z izvajalci, saj so bremenitve tovrstnih izplačil, primerjalno z drugimi oblikami, zelo visoke. Dodatno strošek povečuje posebni davek na določene prejemke, ki se plačuje dodatno. Glede na izračun podjemne pogodbe po posameznih predstavljenih primerih v nadaljevanju, je razbrati, da gre v državni proračun več kot še enkrat isti znesek, kot ga prejme izvajalec.

Poglejmo si primer izračuna dveh podjemnih pogodb:

Primer: Izračun podjemne pogodbe 1
Fizična oseba/izvajalec je v delovnem razmerju drugje (je obvezno zavarovana)
v EUR
bruto 824,97
prispevki iz bruto (ZZ*) 52,47
akontacija dohodnine 25% 172,50
prispevki na bruto (PI** in PP**) 77,38
posebni davek 25% 206,24
neto izplačilo avtorju 600,00
skupni strošek izplačevalca 1.108,59
od tega dajatve   508,59
* ZZ (zdravstveno zavarovanje)
** PI (prispevek za invalidnosti) PP (poškodbe pri delu)

 

Primer: Izračun podjemne pogodbe 2
Fizična oseba/izvajalec NI nikjer v delovnem razmerju (ni obvezno zavarovana)
v EUR
bruto 981,92
prispevki iz bruto (ZZ* in PIZ*) 214,65
akontacija dohodnine 25% 167,27
prispevki na bruto (PI** in PP**) 92,10
posebni davek 25% 245,48
neto izplačilo avtorju 600,00
skupni strošek izplačevalca 1.319,50
od tega dajatve   719,50
* ZZ (zdravstveno zavarovanje) PIZ (pokojninsko in invalidsko zavarovanje)
** PI (prispevek za invalidnosti) PP (poškodbe pri delu)

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Druge obveznosti izplačevalca

Naročnik mora izvajalca prijaviti v zavarovanje, in sicer preko obrazca M12, ter določiti datum pričetka in datum prenehanja opravljanja dela. Na dan izplačila se izračun podjemne pogodbe prijavi tudi FURS-u in sicer preko portala eDavki, na podlagi obrazca REK-2. Rok za plačilo davčnih obveznosti (in prispevkov) je 5 dni od dneva izplačila neto nakazila.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja