Go to Top

Vračanje pomoči na podlagi interventne zakonodaje – kdo, kdaj, kako?

Vračanje pomoči v primeru neizpolnjevanja pogojev

Vračanje pomoči je zahtevano za vse podjetnike in podjetja, ki so prejeli pomoč po interventni zakonodaji (t.i. PKP ukrepi), in sicer v primeru neizpolnjevanja pogojev za prejem pomoči. Za katero pomoč gre? Kaj je potrebno urediti za vračanje pomoči?

Ustanovitev d.o.o. – enostavno in hitro na DATA točki!

Vračanje pomoči Fursu

Furs je pozval vse podjetnike ter podjetja, ki so prejeli pomoč po interventni zakonodaji ter niso izpolnjevali pogojev za prejem pomoči, da do 10.10.2022 oddajo Izjavo o vračilu upravičenj prek sistema eDavki. Na tak način se lahko izognejo nadzoru in globam. Fursu je bilo z interventno zakonodajo podeljena pristojnost tako za dodelitev in izplačilo pomoči kot tudi za nadzor in (morebitno) vračanje pomoči, ki so bila neupravičeno izplačana. Interventna zakonodaja namreč v primeru neizpolnjevanja pogojev za prejem določa tudi vračanje pomoči. Praviloma zavezanec vloži izjavo za vračilo. Na podlagi te izjave pa davčni organ izda odločbo za vračilo prejetih upravičenj. Na podlagi odločbe zavezanec vrne sredstva (če gre za kriterij upada prihodkov brez obresti) v 30 dneh. To izjavo je bilo sicer treba vložiti najpozneje do roka za predložitev obračuna DDPO oz. DohDej. V kolikor zavezanec izjave ne vloži, lahko Furs izvede nadzor.

Opravite informativni izračun plače z našim kalkulatorjem!

davčno svetovanje

Preberite še – Kilometrina 2022, kaj se je spremenilo?

Vračanje pomoči – za katere ukrepe? (1. del)

Furs na podlagi podatkov ugotavlja, da nekateri zavezanci, ki ne izpolnjujejo pogojev v zvezi z izkazanimi upadom prihodkov, niso vložili izjave za vračanje pomoči. In sicer gre za naslednje ukrepe:

  1. Mesečni temeljni dohodek za samozaposlene, družbenike in kmete na podlagi ZIUZEOP (obdobje marec – maj 2020; upad prihodkov se ugotavlja za 2020 glede na 2019 najmanj v višini 10%). Obveznost za vračanje pomoči – 99. člen ZIUZEOP.
  2. Oprostitev prispevkov za samozaposlene, družbenike in kmete (OPP) na podlagi ZIUZEOP (marec – maj 2020; upad prihodkov se ugotavlja za 2020 glede na 2019 najmanj v višini 10 %). Obveznost za vračanje pomoči – 99. člen ZIUZEOP.
  3. Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju (21. člen ZIUZEOP) in oprostitev prispevkov teh nadomestil (28. člen ZIUZEOP); obdobje marec – maj 2020; upad prihodkov se ugotavlja za 2020 glede na leto 2019 najmanj v višini 10 %). Obveznost za vračanje pomoči – 99. člen ZIUZEOP.

Kaj je treba vedeti, če želite poslovati kot normiranec s.p.?

Vračanje pomoči – za katere ukrepe? (2. del)

  1. Pomoč za financiranje regresa za letni dopust za 2021 (27. člen ZIUPGT); upad prihodkov se ugotavlja za 2021 glede na 2019 oz. 2020 najmanj v višini 20 % – obveznost vračila v 30. členu ZIUPGT.
  2. Mesečni temeljni dohodek za samozaposlene, družbenike in kmete (MTD) – ZZUOOP; obdobje oktober 2020 – junij 2021 (upada prihodkov se ugotavlja za 2020 glede na 2019 najmanj v višini 20 %) – obveznost vračila 91. člen ZZUOOP.
  3. Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo (24. člen ZIUOOPE) – za mesec junij 2020; upad prihodkov se ugotavlja za 2020 glede na 2019 najmanj v višini 10 %. Obveznost za vračanje pomoči 89. člen ZIUPOPDVE.
  4. Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo (2. člen ZIUPDV) – za obdobje julij – september 2020; upad prihodkov se ugotavlja za leto 2020 glede na 2019 najmanj v višini 10 %). Obveznost za vračanje pomoči 89. člen ZIUPOPDVE.
  5. Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo (68. člen ZZUOOP) – za obdobje oktober 2020 – januar 2021; upad prihodkov se ugotavlja za 2020 glede na 2019 najmanj v višini 20 %; obveznost za vračanje pomoči 89. člen ZIUPOPDVE.
  6. Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo (39. člen ZDUOP) – za obdobje februar – junij 2021; upad prihodkov se ugotavlja za leto 2021 glede na leto 2019 oz. 200 najmanj 2020 v višini 20 %. Obveznost vračila je določena v 39. členu ZDUOP.

Pri ukrepih iz 4. do 9. točke se upad prihodkov lahko izračunava tudi na podlagi okoliščin povečanja osnovnih sredstev in zaposlenih, in sicer na podlagi Pravilnika o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov (Uradni list RS, št. 28/21 in 58/21) oziroma neposredno na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT).

Preberite tudi – Dodatek do minimalne plače, kdaj se izplača?

Vračanje pomoči – če ne izpolnjujete pogojev in ne vrnete pomoči sledijo globe!

Še podrobnejše informacije glede vračanja pomoči lahko dobite na spletni strani Fursa. Tam so tudi predvidene kazni za delodajalce, ki ne obvestijo Fursa o naknadni ugotovitvi o neizpolnjevanju pogojev za pomoč. Ker je bilo interventnih zakonov (in tudi vrst pomoči) več so tudi različno določene globe. Se pa gibljejo od 450 evrov pa celo do 30 tisoč evrov.

Furs poziva prejemnike pomoči, da v primeru neizpolnjevanja pogojev za prejem pomoči, do 10.10.2022 oddajo Izjavo o vračilu upravičenj prek sistema eDavki, s čimer se lahko izognejo nadzoru. Poziv se nanaša tudi na prejemnike vseh ostalih vrst pomoči (npr. delno povračilo nekritih fiksnih stroškov, subvencija minimalne plače, subvencija za skrajšani delovni čas), ki niso navedene zgoraj in pri katerih veljajo tudi drugi pogoji za vračilo (npr. izplačilo dobička, nakup lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačilo nagrad poslovodstvu oziroma dela plače za poslovno uspešnost poslovodstvu itd.). Možno je tudi obročno vračanje pomoči.

Ostanite na tekočem: prijavite se na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja