Go to Top

Uspešno poslovanje – na 12. Dnevih podjetništva brezplačno razkrivamo kako!

Uspešno poslovanje je za vsakega podjetnika pomembno, saj si na tak način ustvarja konkurenčno prednost. Uspešno poslovanje je rezultat dobrega poslovnega načrta, potrebnega znanja, inovativnosti, razvoja in ne nazadnje tudi sreče. Da bi se podjetniki čim bolje izognili tveganjem, ki jih prinaša podjetništvo, pravniki Data d.o.o. svetujejo, da se le-ti pred samim začetkom poslovanja seznanijo z vsemi obveznostmi in pogoji. Veliko teh informacij lahko podjetniki dobijo na VEM točki na Dati d.o.o., nekaj jih bo predstavljeno v tem članku, podrobneje pa bo o tej temi predavala pravnica podjetja Data d.o.o. na Dnevih podjetništva. Seminarja z naslovom »Vse obveznosti podjetnika na enem mestu« se boste lahko udeležili dne 19.11.2019 v prostorih in na sedežu podjetja Data d.o.o.

Uspešno poslovanje – Predstavitev po korakih

Za uspešno poslovanje je nujno potrebna preudarna izbira dejavnosti, ki jo bo podjetje opravljalo

 • seznaniti se s pogoji za opravljanje dejavnosti:  Glede na to, da je dejavnosti veliko, je spodaj predstavljenih (zgolj za ponazoritev) le nekaj teh in kako izpolniti predpogoje za uspešno poslovanje:
 1. Primer 1: gostinska dejavnost (registracija živilskega obrata, pravilnik o nasilju tretjih oseb, pravilnik za odpis hrane,…).
 2. Primer 2: dejavnosti v zvezi z nepremičnino (vpis v evidenco trga nepremičnine najemno pogodbo, vpis v Register nastanitvenih obratov, plačilo turistične takse, aplikacija e- turizem,…).
 3. Primer 3: dejavnosti v zvezi s transportom (pridobitev licence v kolikor gre za vozilo nad 3,5 ton, pridobitev potrdila za voznike iz tretjih držav, razpolaganje z dokumentacijo s podatki voznika – tehografske kartice, podatki o digitalnem tahografu,…).
 4. Primer 4: trgovska dejavnost (izpolniti vse minimalne, tehnične in zdravstvene pogoje, pravilnik o davčnih blagajnah, pravilnik o blagajniškem maximumu).
 5. Primer 5: obrtna dejavnost (vpis v Obrtni register).

Prijava 12. Dnevi podjetništva

Izbira primerne pravnoorganizacijske oblike podjetja, kot predpogoj za uspešno poslovanje

 • registracija podjetja: Ime podjetja, sedež podjetja, dejavnost podjetja v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti.
 • določitev direktorjev, družbenikov, prokuristov:  Morebitni vpis v Register dejanskih lastnikov pri AJPES-u.

Izbira kakovostnega računovodstva – Računovodski servis podjetja Data d.o.o. je prava izbira!

Pravilno knjiženje dokumentov v temeljne poslovne knjige, vodenje registra osnovnih sredstev, identifikacija za DDV namene, spremljanje terjatev in obveznosti, ipd. Vse to je izrednega pomena in bistveno vpliva na uspešno poslovanje vsakega podjetja. Dejstvo je, da podjetja, ki poskrbijo za kvalitetno računovodstvo, s tem pridobijo veliko taktično prednost pred konkurenco in dosegajo boljše poslovne rezultate. Kako vedeti, kateri računovodja je pravi za vaše podjetje? Rezervirajte si termin za Računovodsko svetovanje na Data d.o.o. in se prepričajte o naši kakovosti!

Manja Veličkovič, Data d.o.o.

Predavateljica je univerzitetna diplomirana pravnica s pravniškim državnim izpitom. Po zaslugi dolgoletnih izkušenj, med drugim v sodstvu in odvetništvu, svetuje na področjih gospodarskega, izvršilnega in delovnega prava ter na drugih področjih civilnega prava. Zaradi vsakodnevnega stika s podjetniki pozna težave delodajalcev in jim nudi strokovno podporo pri usklajevanju poslovanja z zakonodajo.

 

Izdelava poslovnega načrta za Vaše podjetje – Preverite kakovost Vaše poslovne ideje! Ob tega je odvisno kako bo uspešno poslovanje Vašega podjetja!

Poslovni načrt = planiranje = uspešno poslovanje!

Poslovni načrt je eden izmed prvih dokumentov, ki se mu mora posvetiti vsak, ki razmišlja o vstopu v podjetništvo oziroma razvija svojo podjetniško zgodbo. V postopku pisanja poslovnega načrta se posvetimo spodaj navedenim temam, ki so osnova za uspešno poslovanje na vseh ravneh in predstavljajo tudi obveznosti delodajalca v samem poslovanju.

 • razvijanje poslovnih strategij podjetja: Tržna, kadrovska in finančna struktura podjetja.
 • sklepanje poslov: Pogodba o poslovnem sodelovanju, pravočasno izdajanje računov in sprotno opominjanje, vlaganje izvršb, ipd.
 • zaščita poslovne ideje in posla: Zavarovanje poslovne ideje, zavarovanje poslovne skrivnosti.
 • varstvo osebnih podatkov: Soglasje za zbiranje osebnih podatkov, evidenca obdelave osebnih podatkov, ipd.
 • zaposlovanje delavcev :
  • objava prostega delovnega mesta
  • pogodbo o zaposlitvi
  • prijaviti delavca v obvezna socialna zavarovanja
  • napotiti na zdravniški pregled na medicino dela
  • napotiti na usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu
  • sprejeti in izdelati izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki ter vse zaposlene
  • usposabljati za varno delo
  • sprejeti pravilnik o preprečevanju trpinčenja (mobinga) na delovnem mestu
  • voditi evidenco o zaposlenih delavcih
  • voditi evidenco o stroških dela
  • voditi evidenco o izrabi delovnega časa
  • sprejeti pravilnik o ugotavljanja alkoholiziranosti na delovnem mestu
  • sprejeti pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu
  • sprejeti akt o sistemizaciji (več kot 10 zaposlenih)
  • odmeriti letni dopust za vsakega zaposlenega in izplačati regres
  • potrebni postopki glede podaljšanja delovnih dovoljen

Da boste z ustvarjalnim delom lažje dosegli konkurenčno prednost, poskrbite za dosledno izvrševanje vseh obveznosti! Prijavite se na 12. Dneve podjetništva, kjer boste izvedeli kakšne so obveznosti delodajalca.

Prijava 12. Dnevi podjetništva

 

Dogodek finančno podpirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije in javna agencija SPIRIT Slovenija.

            

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja