Go to Top

Subvencija za zaposlitev brezposelne osebe- Zaposli.me

Subvencija za zaposlitev brezposelnih oseb preko javnega razpisa Zavoda za zaposlovanje “Zaposli.me” bo na voljo vse do 31.3.2021. Komu je namenjena subvencija za zaposlitev? V kolikšni višini se dodeli subvencija za zaposlitev?

Informativni izračun plače

Delodajalci, ste seznanjeni z vsemi ukrepi, ki jih prinaša šesti protikoronski zakon? Ste v dilemi, če je koriščenje ukrepov za vas najboljša možnost? Pišite našim pravnikom na data@data.si ali pokličite na 01 6001 528. Pomagali vam bomo poiskati za vas najboljšo rešitev!

PRIJAVA NA 13. DNEVE PODJETNIŠTVA

NOVOST: Subvencija za zaposlitev tudi za tiste, ki so zaposlitev izgubili zaradi COVID-19

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

V okviru javnega povabila Zaposli.me lahko delodajalci pridobijo subvencijo tudi za zaposlitev starejših od 30 let, ki so izgubili delo iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave kot posledica epidemije COVID-19, pri čemer se prijavijo v evidenco brezposelnih na Zavodu za zaposlovanje, v obdobju od 13. 3. 2020 do 28. 2. 2021.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Subvencija za zaposlitev – kdo lahko kandidira?

Ponudbo na javno povabilo lahko predložijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje iz javnega povabila.

Predložijo lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih, kot je določeno v javnem povabilu, objavljenem na spletni strani zavoda za zaposlovanje.

BRUTO NETO PLAČA

Komu je namenjena subvencija za zaposlitev?

Subvencija za zaposlitev je namenjena brezposelnim osebam, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:

 • so starejši od 50 let,
 • so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
 • so dopolnili 30 let ali več in imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2),
 • so dopolnili 30 let ali več in bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije znova postali dejavni na trgu dela,
 • so dopolnili 30 let ali več in so prejemniki denarne socialne pomoči,
 • so dopolnili 30 let ali več, pri katerih od zaključka zaposlitve v okviru programa javnih del še ni minilo 12 mesecev,
 • so dopolnili 30 let ali več in so izgubili delo iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave kot posledica epidemije COVID-19, pri čemer so se prijavili v evidenco brezposelnih v obdobju od 13.3.2020 do 28.2.2021.

Pri vključevanju, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, Zavod za zaposlovanje daje prednost:

 • osebam, ki v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
 • osebam, ki so dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih in
 • osebam s socialnimi in zdravstvenimi ovirami.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Subvencija za zaposlitev ni na voljo vsem brezposelnim!

V zaposlitev s pomočjo subvencije delodajalci ne morejo vključiti brezposelnih, ki:

 • so bili v zadnjih 12 mesecih pri njih zaposleni na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razen pri pogodbah o zaposlitvi zaradi izvajanja javnih del,
 • so lastniki ali solastniki ali ustanovitelji poslovnega subjekta ali ga osebno vodijo ali imajo v njem status prokurista.

ŠESTI PROTIOKORONSKI PAKET

Subvencija za zaposlitev v višini do 666 EUR!

Subvencija za zaposlitev je odvisna od števila kriterijev, ki so določeni v ciljni skupini brezposelnih in jih izpolnjuje kandidat za zaposlitev:

 • 416 EUR, če ustreza 1 kriteriju iz ciljne skupine;
 • 500 EUR, če ustreza 2 kriterijema;
 • 583 EUR, če ustreza 3 kriterijem;
 • 666 EUR, če ustreza 4 ali več kriterijem.

Kandidate mora delodajalec zaposliti za polni delovni čas (40 ur na teden). Zaposlitev mora podjetnik  ohraniti najmanj 12 mesecev neprekinjeno. Zagotoviti morajo plačo zaposlenemu in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja