Go to Top

Športniki in davki – kadar opravljajo dejavnost samostojno ali ne

Športniki rezidenti RS

Športniki, ki so davčni rezidenti Republike Slovenije (RS), morajo plačevati davek od dohodkov v Sloveniji. Obdavčitev je odvisna tako od njihovega statusa, odločitve o načinu obdavčitve, ter od vrste dohodkov, ki jih prejemajo.

Informativni izračun plače

Neodvisno razmerje

V  neodvisnem razmerju lahko športniki dosegajo dohodke preko registrirane dejavnosti ali gospodarske družbe. Športniki se vpišejo v razvid poklicnih športnikov in takrat so ti dohodki obdavčeni kot dohodki iz dejavnosti, kjer se davčna osnova lahko ugotavlja na spodnja dva načina. Ob tem morajo plačevati tudi najmanj najnižje prispevke za zdravstveno, pokojninsko in socialno zavarovanje (trenutno znašajo 425,43 evrov mesečno).

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

Davčna osnova se lahko ugotavlja:

 • na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (80 odstotkov) in fiksno davčno stopnjo. Torej športniki v tem primeru plačujejo davek 20 odstotkov od izračunane davčne osnove, primer:
  • Doseženi prihodki v koledarskem letu 50.000 evrov
  • Znižanje za normirane odhodke (50.000 * 80%) 40.000 evrov
  • Davčna osnova (50.000 – 40.000) 10.000 evrov
  • Davek (10.000 * 20%) 2.000 evrov

Kdaj je s.p. lahko normiranec?

 • na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov in stroškov. V tem primeru športniki lahko uveljavljajo tudi davčne olajšave, davek pa se izračuna od davčne osnove upoštevajoč dohodninsko lestvico. Primer:
  • Doseženi prihodki v koledarskem letu 50.000 evrov
  • Znižanje za odhodke in stroške (prispevki, potni stroški idr.) 30.000 evrov
  • Znižanje za splošno davčno olajšavo 3.500 evrov
  • Znižanje za posebno osebno davčno olajšavo 3.750 evrov
  • Davčna osnova (50.000 – 30.000 – 3.500 – 3.750) 12.750 evrov
  • Davek (II dohodninski razred, 16% + 26%) 2.465 evrov

 

Pri opravljanju dejavnosti preko gospodarske družbe so dohodki obdavčeni enako kot pri drugih dejavnostih. Športniki v tem primeru dobivajo dohodke iz podjetja kot drugi družbeniki: plača, nagrada po pogodbi o poslovodenju, povračila stroškov, dividende.

davčno svetovanje

Odvisno razmerje

O odvisnem razmerju govorimo kadar gre za zaposlitev, torej delovno razmerje. Športniki, ki so na primer zaposleni v športnem klubu, za katerega tekmuje, prejemajo plačo in zanje se plačujejo prispevki in davek enako kot za preostale zaposlene.

 

Letni obračun plače predstavljamo spodaj:

LETNO v EUR
Bruto plača 41.515,92
Prispevki iz bruto 9.174,96
Prispevki na bruto 6.684,12
Akontacija davka/dohodnine 6.917,40
Neto nakazilo z dodatki 27.223,44

 

Podobno se obravnava odvisno razmerje kadar športniki niso zaposleni in nimajo samostojne dejavnosti in prejmejo nagrado, drug dohodek ali drugo obliko bonitete. Takrat se tovrstni dohodki štejejo kot dohodki iz drugega pogodbenega razmerja, od česar se obračuna akontacija dohodnine v višini 25 odstotkov, z upoštevanjem znižanja z normiranimi odhodki v višini 10 odstotkov.

Želim se prijaviti na e-novice

Neobdavčena izplačila

Nekateri dohodki, ki jih prejemajo športniki pa so oproščena davka, dohodnine ali pa se ne vštevajo v davčno osnovo ob izplačilu, to so:

 • denarne nagrade za osvojeno medaljo na svetovnih, olimpijskih, evropskih ali drugih mednarodnih prvenstvih, če se izplačajo iz proračuna
 • priznanja in nagrade za izjemne dosežke na športnem področju, če je izplačevalec država in ne gred za redni dohodek ali opravljeno delo
 • darila in nagrade do višine 42 evrov (posamezna nagrada) oziroma do 84 evrov od istega darovalca v davčnem letu
 • povračilo stroškov prevoza, dnevnice in nočitve, če športniki prostovoljno ali na podlagi povabila sodelujejo v dejavnosti športnih društev in zvez

 

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja