Go to Top

Predpogodba, njeni pravni učinki in njena veljavna sklenitev

Predpogodba  – kdaj jo skleniti?

Predpogodba je pogodba s katero se pogodbeni stranki zavežeta, da bosta sklenili glavno pogodbo (pa naj bo to pogodba o zaposlitvi, gradbena pogodba, pogodba o poslovnem sodelovanju ali kaj tretjega). Predpogodba pa je veljavno sklenjena le, če vsebuje vse bistvene sestavine glavne pogodbe. Od same določenosti obveznosti v predpogodbi pa je tudi odvisno kakšne zahtevke imata stranki na osnovi podpisane predpogodbe.

Informativni izračun plače

Kdaj se šteje, da je predpogodba sklenjena?

Potrebujete zanesljivo računovodstvo? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Namen predpogodbe je ustvariti obveznost obeh strank, četudi še nista dosegli soglasja o vseh sestavinah glavne pogodbe. Po splošnih pravilih, ki jih določa Obligacijski zakonik velja, da je predpogodba sklenjena če sta stranki dosegli soglasje glede bistvenih sestavin, o nebistvenih sestavinah pa ne obstaja izrecno nesoglasje med strankama.

Če zakon predpisuje posebno obliko za sklenitve glavne pogodbe, mora takšna obličnost zahtevana tudi za predpogodbo.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Koga zavezuje?

Predpogodba lahko zavezuje zgolj eno ali pa obe stranki. Če stranki določita rok, v katerem mora biti sklenjena glavna pogodba, lahko zahtevata sklenitev glavne pogodbe v roku 6 mesecev od preteka tega roka.

pravno svetovanje

V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, pod katerimi stranki ne bi nikoli sklenili pogodbe, tudi sklenitev predpogodbe ne zavezuje. To velja zgolj v primeru takšnih sprememb, da stranki v danih okoliščinah nikoli ne bi sklenili pravnega posla.

Želite registrirati s.p.?

Zahtevki strank

Če je v predpogodbi natančno določeno, kaj mora katera stranka izpolniti, lahko stranka uperi zahtevek na sklenitev glavne pogodbe zoper drugo stranko. V primeru ne-sklenitve glavne pogodbe, ker predmet ni jasno opredeljen, ima ta na voljo zgolj odškodninski zahtevek zaradi neizpolnitve predpogodbe. Pogodbi zvesta stranka lahko torej, če druga stranka ne želi skleniti glavne pogodbe, vztraja pri sklenitvi  pogodbe ali pa odstopi od predpogodbe in zahteva odškodnino zaradi kršitve pogodbe.

Želim se prijaviti na e-novice

Kdaj preneha veljavnost predpogodbe?

Predpogodba preneha veljati s tem, ko je podpisana glavna pogodba. Glavna pogodba je po vsebini enaka predpogodbi, le da vsebuje še dogovor glede nedorečenih nebistvenih sestavin, ki jih stranki nista uredili v predpogodbi.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja