Go to Top

Razporeditev skrajšanega delovnega časa – kaj določa protikoronska zakonodaja?

Razporeditev skrajšanega delovnega časa je eden izmed obveznih sestavin pisne odredbe o skrajšanem polnem delovnem času. Kakšno je pravno stališče glede razumevanja sestavine »Razporeditev skrajšanega delovnega časa«? Ali je možno neenakomerno razporediti delovni čas?

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

Razmišljate, da bi zaposlenim odredili skrajšani delovni čas, pa se vam »zatika« pri sestavini »Razporeditev skrajšanega delovnega časa«? Potem berete na pravem mestu, saj se lahko o tem posvetujete s pravnim strokovnjakom. Pišite nam na data@data.si ali nas pokličite na 01 6001 528!

Informativni izračun plače

Ste delavcu odredili skrajšani delovni čas?

Potrebujete pomoč pri uveljavljanju pravic iz Četrtega protikoronskega paketa? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) je z namenom ohranitve delovnih mest zaradi posledic epidemije in začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnih razlogov uredil možnost odreditve dela s skrajšanim delovnim časom ob hkratni delni napotitvi na začasno čakanje na delo delavca, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, ter zanj uveljavlja subvencijo v skladu s 16. členom ZIUOOPE. Če se delodajalec odloči, da bo delavcu odredil skrajšani delovni čas mora delavcu pisno odrediti takšno delo.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Razporeditev skrajšanega delovnega časa

Na podlagi sklepa s skupnega sestanka predstavnikov Ekonomsko-socialnega sveta je bilo v zvezi z neenakomerno razporeditvijo skrajšanega delovnega časa v času izvajanja ukrepov sprejeto usklajeno strokovno stališče. In sicer, da je s pisno odredbo tedenski obseg zagotovljenega dela konkretnega delavca lahko razporejen tudi neenakomerno. To mora biti urejeno na način, da se tedenski obseg delovnega časa izravna v obdobju meseca, za katerega delodajalec tudi uveljavlja subvencijo.

ZNESEK REGRESA 2020

Razporeditev skrajšanega delovnega časa – na kaj delodajalec ne sme pozabiti?

Obseg delovnega časa glede na smiselno uporabo 143. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) v ukrepu delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa je določen v tedenskem obsegu. Zato je z odredbo na ravni enega tedna delo lahko odrejeno tudi neenakomerno. To pomeni, da je možno opravljati manj dni in več ur ali te porazdeliti različno glede na dneve, kot je imel delavec pred odredbo. Pri tem je potrebno upoštevati:

  1. takšna razporeditev skrajšanega delovnega časa, je možna samo tistim delavcem, katerim zaradi narave delovnega mesta oz. vrste dela ni mogoče razporediti skrajšanega delovnega časa v enakomernem tedenskem obsegu zagotavljanja dela;
  2. v pisni odredbi mora biti določena razporeditev delovnega časa oz. način razporeditve delovnega časa na določen način. To pomeni, da je za referenčno obdobje enega meseca vnaprej razvidno, katere dneve ima delavec delovno obveznost in v kakšen obsegu (tj. koliko ur).

BRUTO NETO PLAČA

Je naknadno potrebna drugačna razporeditev skrajšanega delovnega časa?

V kolikor se delodajalec odloči za neenakomerno razporedi ali prerazporediti drugače kot je navedeno v pisni odredbi, je potrebno:

  • pozvati delavca nazaj na delo s polnim delovnim časom ali
  • pripraviti novo odredbo.

Kaj določa ZIUOOPE v drugem odstavku 18. člena? Zakon izrecno določa, da delodajalec ne sme v obdobju prejemanja subvencije in še mesec dni po tem obdobju neenakomerno razporediti ali začasno prerazporediti delovnega časa, če to delo lahko opravi z delavci, ki jim je odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom. V kolikor bi delodajalec to določbo kršil, mora prejeta sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi v celoti vrniti.

 

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja