Go to Top

Ob upokojitvi vam pripada pravica do odpravnine

Odpravnina ob upokojitvi je prejemek delavca, do katerega je upravičen, ko se le-ta upokoji oziroma delno upokoji.

Zakon o delavnih razmerjih (ZDR-1) v prvem odstavku 132. člena določa minimalne pogoje (kumulativno izpolnjeni) za pridobitev odpravnine ob upokojitvi, in sicer:

  • delavec je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let,
  • delavec se v celoti upokoji,
  • delavcu preneha pogodba o zaposlitvi (potek časa, za katerega je bila pogodba sklenjena, s sporazumom, odpoved s strani delavca ali odpoved s strani delodajalca, primeri določeni v zakonih). Gre za primere, ko se delavec v celoti upokoji po ZPIZ-2 in je uživalec npr. starostne, invalidske pokojnine.

Informativni izračun plače

V kolikor so zgoraj navedeni pogoji izpolnjeni je delodajalec dolžan izplačati odpravnino v višini dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece. Ali pa v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje. Gre za zakonsko zagotovljen minimalni znesek odpravnine. Lahko pa je s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ali pa s pogodbo zaposlitvi določeno drugače. Kako pa je z odpravnino pri upokojitvi za manj kot pet let dela?

V primeru delne upokojitve pa je delavec upravičen do odpravnine v sorazmernem delu. Pogoj, ki ga zakon določa je, da je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let in pri katerem mu je prenehala pogodba o zaposlitvi ter je sklenil novo pogodbo za krajši delovni čas.

Bi morali prejeti odpravnino ob upokojitvi pa jo niste? Posvetujte se z našimi pravnimi strokovnjaki na data@data.si ali jih pokličite na 01 600 1530.

Kdaj delavec ni upravičen do odpravnine ob upokojitvi:

  • v kolikor se delavec po upokojitvi ponovno zaposli, nima več pravice do odpravnine ob upokojitvi;
  • če ima pravico do odpravnine po 108. členu tega zakona (delodajalec je odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti) in
  • če je delodajalec zanj financiral dokup pokojninske dobe.

Spodaj je naštetih nekaj primerov, kako odpravnino ob upokojitvi urejajo posamezne kolektivne pogodbe, kot npr.:

Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti:

Delavec, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, je ob upokojitvi upravičen do odpravnine ob upokojitvi. Odpravnina ob upokojitvi se izplača v višini dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece. Ali v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije:

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Delodajalec je delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let in se upokoji, dolžan izplačati odpravnino najmanj v višini ene povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece. Delodajalec je delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let in se upokoji prej ali najkasneje šestdeset dni po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev, ali se invalidsko upokoji dolžan izplačati odpravnino v višini dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece.
Pravni nasvet

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije:

Delavec je upravičen do odpravnine ob upokojitvi. Odpravnina znaša glede na zaposlitev pri zadnjem delodajalcu:

  • nad 5 do vključno 10 let: 1 plača,
  • nad 10 do vključno 20 let: 2 plači,
  • nad 20 let: 3 plače.

Osnova za odpravnino je povprečna mesečna plača v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece. Ali povprečna mesečna plača delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja