Go to Top

Povračilo za potne stroške – kaj, če se zaposleni preseli?

Povračilo za potne stroške v primeru preselitve delavca v bolj oddaljen kraj bivanja

Povračilo za potne stroške oz. pravica do njega je izmed temeljnih pravic delavca. In sicer gre za povračilo stroškov za prevoz na delo in iz dela. Kaj pa se zgodi v primeru, če se delavec med trajanjem delovnega razmerja preseli v kraj bivanja, ki je bolj oddaljen od prvotno navedenega (v pogodbi o zaposlitvi)? Mu pripada povračilo za potne stroške od novega (se pravi bolj oddaljenega) kraja bivanja ali le od najprej navedenega? Podobna vprašanja delovnopravne zakonodaje lahko naslovite tudi na naše pravne svetovalce! Za termin plačljivega strokovnega svetovanja se lahko naročite na 01/600-1530 ali na data@data.si.

Ustanovitev d.o.o. – hitro in enostavno na DATA točki!

Povračilo za potne stroške opredeljuje ZDR-1

V 130. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) so opredeljena povračila stroškov v zvezi z delom. In med njimi je tudi povračilo za potne stroške (oz. za prevoz na delo in z dela). Koliko mora znašati povračilo za potne stroške, pa določajo posamezne kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti. Upoštevati je treba tudi določila Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. V davčno osnovo za dohodnino delavca se namreč ne vštevajo potni stroški samo do vnaprej določene višine. Pri tem je letos poleti prišlo do nekaterih sprememb. Po novem znaša neobdavčeno povračilo za prevoz na delo 0,21 evra na kilometer. Več o tem smo pisali v našem članku Kilometrina 2022, kakšne so torej novosti oz. spremembe?

Opravite informativni izračun plače z našim kalkulatorjem!

Ob sklenitvi delovnega razmerja delavec sporoči kraj dejanskega bivališča

Ob sklenitvi delovnega razmerja mora delavec delodajalcu sporočiti kraj dejanskega bivališča, iz katerega bo prihajal na delo. Prebivališče delavca (in pravica za povračilo za potne stroške) je namreč bistvena okoliščina, ki (lahko) vpliva na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti delavca. Gre torej za podatek, ki lahko vpliva na izpolnjevanje pravic iz delovnega razmerja. Delavec mora o vsaki morebitni spremembi dejanskega prebivališča redno obveščati delodajalca. Mimogrede, preberite tudi, ali vam pripada dopust za selitev.

Preberite tudi – Dodatek do minimalne plače, kdaj se izplača?

pravno svetovanje

»Popoldanca« lahko odprete ob redni zaposlitvi!

Sprememba bivališča – se spremeni tudi znesek za povračilo za potne stroške?

Delavci med trajanjem delovnega razmerja pogosto spremenijo naslov dejanskega bivališča. V kolikor se delavec odseli v bolj oddaljen kraj od tistega, za katerega je prvotno prejemal povračilo za potne stroške, se mu jasno povišajo tudi stroški prihoda na delo in z dela. A preselitev v bolj oddaljen kraj bivanja še ne avtomatično pomeni, da bo delavec tudi upravičen do višjega povračila. To namreč ureja 3. odstavek 130. člena ZDR-1. Ta določa, da ima delavec pravico do povračila povečanega stroška za prevoz na delo in z dela zaradi preselitve v bolj oddaljen kraj bivanja, če je tako določeno v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti oz. če se tako sporazume z delodajalcem. Delavec tako nima pravice zahtevati, da mu delodajalec povrne višje potne stroške, če tako ni določeno v kolektivni pogodbi ali pa če se glede tega sporazume z delodajalcem. Tak dogovor je lahko na primer že vnaprej določen v pogodbi o zaposlitvi. Lahko pa do njega pride kasneje, ko dejansko pride do selitve delavca.

Preverite podjetniška izobraževanja, ki jih izvajamo na DATI!

Povračilo za potne stroške lahko za delodajalca predstavlja visok strošek

Takšna ureditev v zakonu dejansko preprečuje zlorabe s strani delavcev. Ti bi lahko v nasprotnem primeru ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi navedli naslov bivanja, ki je blizu kraju opravljanja dela. Čez nekaj časa pa bi se preselili v bolj oddaljen kraj in tako prejemali višje povračilo za potne stroške. Delodajalcem je namreč v praksi pogosto pomembna tudi oddaljenost bivališča delavca do kraja opravljanja dela. Potni stroški lahko namreč na mesečni oz. letni ravni predstavljajo visok dodaten strošek za delodajalca.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja