Go to Top

Povračilo stroškov iz delovnega razmerja – kaj se je spremenilo?

Povračilo stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja – do katerih zneskov so neobdavčeni?

Povračilo stroškov se je letos spremenilo glede povračila stroškov prehrane in stroškov prevoza oz. službenega potovanja. Kakšne so bile spremembe? Kako pa je z povračili stroškov nekaterih drugih prejemkov iz delovnega razmerja?

Ustanovite s.p. ali d.o.o. na Dati! Pokličite 01/600-1530!

Povračilo stroškov v zvezi z delom

Ko obravnavamo povračilo stroškov v zvezi z delom je potrebno ločiti delovnopravno obravnavo ter davčno obravnavo. Pravica delavca do povračila stroškov v zvezi z delom je urejena v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). V 130. členu je določeno, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, stroškov za prevoz na delo in z dela ter stroškov, ki jih ima delavec pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju. Poleg ZDR-1 pa morajo delodajalci upoštevati tudi morebitne posebnosti po panožnih kolektivnih pogodbah, ki morda zanje veljajo. Povračilo stroškov v zvezi z delom glede davčne obravnave pa ureja Zakon o dohodnini (ZDoh-2). V 44. členu so opredeljeni dohodki iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, in sicer gre za povračilo stroškov v zvezi z delom in pogoji do višin, ki jih določi vlada. Ti so določeni v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. V kolikor delodajalec izplačuje povračilo teh stroškov v znesku, ki presega znesek, ki ga Uredba določa kot neobdavčen, se znesek posameznega povračila v delu, ki presega znesek, določen v Uredbi, všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Informativni izračun plače opravite z našim kalkulatorjem!

Povračilo stroškov za prehrano so lahko s septembrom višja!

Nedolgo nazaj smo pisali, da bodo (lahko) povračila za prehrano med delom višja. Prišlo je namreč do spremembe najvišjega neobdavčenega zneska za povračilo stroškov prehrane. Od septembra 2022 naprej velja, da se povračilo stroškov prehrane uporablja najvišji znesek 7,96 evra. Prej je bil ta znesek 6,12 evra. V kolikor je delavec na delu več kot 10 ur, se v davčno osnovo ne všteva dodanih 0,99 evra za vsako nadaljnjo dopolnjeno uro po 8 urah prisotnosti. Prej je bil ta znesek 0,76 evra.

Preberite tudi – Dodatek do minimalne plače, kdaj se izplača?

davčno svetovanje

»Popoldanca« lahko odprete ob redni zaposlitvi!

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela – tudi tukaj je letos prišlo do sprememb!

S 1.7.2022 se je spremenilo tudi povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela ter za službena potovanja. Več o tem smo pisali v članku Kilometrina 2022 – kakšne so torej novosti oz. spremembe? Neobdavčeno povračilo stroškov prevoza na delo z julijem znaša 0,21 evra na kilometer. Za službena potovanja pa je to 0,43 evra za prevožen kilometer. Pred julijem je bil neobdavčen znesek za povračilo stroškov za prevoz na delo 0,18 evra na kilometer. Neobdavčen znesek za povračilo za službena potovanja pa je prej znašal 0,37 evra na kilometer.

Preberite tudi – Vračilo regresa, kdaj in kako je treba regres vrniti?

Povračilo stroškov za druge prejemke iz delovnega razmerja

Poglejmo še povračilo stroškov za nekatere druge prejemke iz delovnega razmerja. Do kakšnih zneskov je povračilo stroškov neobdavčeno (po omenjeni davčni uredbi) za naslednje prejemke:

  • Dnevnice SLO – od 7,45 evra do 21,39 evra
  • Dnevnice tujina – odvisno od države (seznam), ločena davčna uredba
  • Terenski dodatek – 4,49 evra na dan;
  • Nadomestilo za ločeno življenje – 334 evrov na mesec;
  • Jubilejna nagrada – za 10 let delovne dobe 460 evrov, za 20 let 689 evrov, za 30 in 40 let delovne dobe 919 evrov;
  • Odpravnina ob upokojitvi – 4.063 evrov;
  • Solidarnostna pomoč – v primeru smrti delavca ali njegovega družinskega člana 3.443 evrov, v primeru težje invalidnosti ali daljše bolezni delavca ter elementarne nesreče ali požara, ki prizadene 1.252 evrov;
  • Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo – 172 evrov za obdobje enega meseca;
  • Nagrade vajencem – od 264,26 evrov do 422,82 evrov mesečno, po Zakonu o vajeništvu.

Ostanite na tekočem in se prijavite na Datine e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja