Go to Top

Doo ali sp – katera oblika podjetja je primerna zame?

Doo ali sp – pogosta dilema pred registracijo podjetja

Doo ali sp je dilema podjetnikov, ki so pripravili in analizirali svojo idejo in se odločajo ali naj se registrirajo kot doo ali sp. Kaj se mi bolj izplača? Imam dovolj podjetniškega znanja za odprtje doo ali je bolje da se vpišem v register podjetij kot sp? Za odprtje doo potrebujem ustanovitveni kapital, za odprtje sp kapitala ne potrebujem. Odgovornost pri sp je “huda” – kot sp odgovarjam za poslovanje z vsem svojim premoženjem, kot doo le do višine kapitala vloženega v družbo. Kdo mi lahko pomaga pri tej dilemi?

Ustanovitev podjetja

Doo ali sp – pomoč davčnega svetovalca

Kadar nas svetovalce podjetja DATA na predavanjih, ki jih izvajamo za podjetnike v našem podjetju, slušatelji sprašujejo, kaj se jim najbolj splača registrirati, jih usmerimo in jim predlagamo, da naj se odločijo za svetovanje pri davčnem svetovalcu. Pred registracijo podjetja jim bo prisluhnil in predlagal najboljšo rešitev. Lahko bo naredil izračune, kalkulacije za oba primera podjetij. Podjetnik se bo na podlagi izračunov lažje odločil, kako bo začel svojo podjetniško pot.

Izračun plače lahko opravite z našim kalkulatorjem!

Doo ali sp – kakšne so bistvene razlike

  S.P. D.O.O.
Osebna odgovornost DA (odgovarjate z osebnim premoženjem) NE (odgovarjate le z vloženim kapitalom oz. kapitalom podjetja)
Osnovni kapital Ni potreben 7.500 € (lahko v denarju, sredstvih ali poljubno kombinirano), na DATA točki izključno v denarju.
Ustanovitev Brezplačno na DATA točki Brezplačno na DATA točki
Obdavčitev dobička 16%, 26%, 33%, 39%, 45% (dohodninska lestvica) Davek od dohodkov pravnih oseb – 19 %
Vodenje poslovnih knjig Norminirani odhodki (80%)
Enostavno knjigovodstvo
Dvostavno knjigovodstvo
Norminirani odhodki (80%)
Dvostavno knjigovodstvo

»Popoldanca« lahko odprete ob redni zaposlitvi!

podjetniško svetovanje

Preberite še – Je izobrazba pogoj za odprtje s.p.?

Doo ali sp – več je registracij sp kot doo

Ali je pogostejši doo ali sp? Referenti DATA točke opažamo, da se več posameznikov odloči na začetku podjetniške poti registrirati sp. Nasploh je v zadnjem obdobju več registracij dopolnilne dejavnosti oziroma popoldanskega sp. Podjetniki, ki na DATA točki registrirajo popoldanski sp svojo odločitev argumentirajo s tem, da želijo počasi vstopiti na podjetniško pot, osvojiti podjetniška znanja in veščine, nato pa se bodo sčasoma odločili ali še ostanejo v delovnem razmerju v podjetju, kjer so ali pa se bodo samozaposlili. Seveda odločitev o tem temelji na uspešnosti poslovanja na trgu. Je pa tudi več tistih podjetnikov, ki se odločijo samozaposliti v svojem sp in tako pogosto na DATA točki opravijo postopek odjave iz popoldanskega in prijavo na redni sp.

Preberite tudi – Koliko znašajo prispevki za s.p. v letu 2022?

Doo ali sp – postopka registracije obeh oblik sta hitra in enostavna na DATA točki

Pomembno je tudi, da ni stroškov pri postopku registracije. Bodoči sp na registracijo prinese le veljaven osebni dokument, svojo davčno številko in po potrebi še overjeno izjavo lastnika objekta za poslovni naslov sp, če sam ni lastnik ali vsaj solastnik lokacije, kjer bo naslov njegovega podjetja. Družbenik doo pa na postopek prinese le osebni dokument in po potrebi že prej omenjeno izjavo lastnika objekta. Na postopku na DATA točki se podjetniki zadržijo dobrih trideset minut.

Preberite tudi – Dodatek do minimalne plače, kdaj se izplača?

Doo ali sp- pomoč izkušenega računovodje pri poslovanju je nujna

Zmeraj več novoustanovljenih podjetnikov se zaveda, kako koristna je pomoč računovodje sploh na začetku poslovanja, ko se postavljajo temelji novega podjetja. Dobra osnova in podpora pri poslovanju prihranita podjetniku marsikateri evro, ki bi zaradi nevednosti pristal v državni blagajni.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja