Go to Top

Odgovornost samostojnega podjetnika – kdo mu je lahko v pomoč?

Odgovornost samostojnega podjetnika – kaj morate o tem vedeti? Če želite odpreti s.p., lahko postopek registracije uredite na Dati! Pokličite na 01 600 1530 ali pišite na data@data.si.

Brezplačno registrirajte podjetje

Odgovornost samostojnega podjetnika po vpisu v register podjetij

Samostojni podjetnik je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja gospodarsko dejavnost z namenom pridobivanja dobička. Na eni strani govorimo o fizični osebi, na drugi strani pa o gospodarskem subjektu. Zato zanj velja gospodarska zakonodaja. V Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) je samostojni podjetnik naveden v členih od 71. do 75.
Takoj od dneva ustanovitve podjetja je dolžan voditi računovodstvo, oddajati bilance, plačevati davke, prispevke za socialno zavarovanje, morebitne akontacije, itd. Od tega trenutka dalje je podvržen tudi raznim inšpekcijskim pregledom.

Izračunajte si plačo

Odprite d.o.o,

Kaj vse to pomeni v praksi?

Poslovno tveganje pri odločitvah samostojnega podjetnika je večje kot na primer pri družbeniku družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Na trgu namreč deluje tako, kot bi posle sklepal zase, saj jih sklepa v svojem imenu in za svoj račun. V zakonu je določeno, da za svoje obveznosti odgovarja s svojim osebnim premoženjem in ne le s premoženjem, ki ga je ustvaril pri poslovanju. Zato morajo samostojni podjetniki še posebej paziti, da pri poslovanju ne ustvarjajo izgub ali dolgov. Sicer je ogroženo njihovo osebno premoženje, nepremičnine, premičnine in druga lastnina.

Izračunajte si dohodnino

Odgovornost samostojnega podjetnika – kdo lahko pomaga?

Samostojnemu podjetniku pri poslovanju pomaga izkušeni računovodja, ki spremlja njegovo poslovanje, ureja dokumentacijo, ga vodi skozi zapleteno zakonodajo in obvešča na specifičnosti pri opravljanju dejavnosti. Informira ga o stroških, ki jih lahko uveljavlja pri poslovanju, pripravlja plačilne naloge, lahko celo plačuje njegove račune, oddaja obrazce na finančno upravo in ga zastopa pri inšpekcijskih pregledih in nadzorih. Skupaj opravljata letne preglede poslovanja in se dogovorita za izboljšave in morebitno spremembo načina vodenja poslovnih knjig. Računovodja za samostojnega podjetnika pripravlja in oddaja bilance ter vsa druga poročila, ki jih zahtevajo banke, statistika in organi s področja poslovanja.

Izberite dobrega računovodjo

Na Dati podjetnikom podporo nudijo tudi pravni, davčni in podjetniški svetovalci! Za ponudbo posveta z njimi pokličite na 01 600 1530 ali pišite na data@data.si.

Prijavite se na novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja